Med en vorsteh och ett fullt vapenskåp är man glad alla veckans dagar!

onsdag 30 april 2014

Några tankar kring polisen och rättspraxis


I en färsk dom i Förvaltningsrätten Göteborg får polisen ordentligt på pälsen för att de hittar på egna regler och krav som inte är förankrade i svensk lag när det gäller att utfärda licens på ett målskyttevapen. Egentligen är det väl självklart att polisen skall följa svensk lag och inte hitta på egna regler? Länspolismästaren i Jönköpings län har ansatts hårt angående den kommande demonstrationen som Svenskarnas Parti kommer att genomföra i Jönköping. Han står på sig och hävdar partiets rätt att demonstrera med orden:
Vi som polisanställda måste i vår myndighetsutövning förhålla oss till de lagar och den rättspraxis som finns och får inte låta våra egna personliga åsikter påverka.
Vidare:
Det framgår av rättspraxis att skälen för att neka tillstånd för en demonstration ska grundas på arrangerande organisations egen historik, till exempel att den vid tidigare tillfällen själv orsakat ordningsstörningar vid sin egen sammankomst. Motdemonstranters angrepp ska och kan inte ligga den sökande till last. Detta ter sig självklart, då det annars vore så att endast åsikter som majoriteten i samhället delar, kan framföras med skydd av yttrandefriheten och demonstrationsrätten.
Om man tillämpar samma resonemang på vapenlicensgivning skulle det kunna lyda:
Det framgår av rättspraxis att skälen för att neka tillstånd för en demonstration tillstånd att inneha vapen ska grundas på arrangerande organisations individens egen historik, till exempel att den vid tidigare tillfällen själv orsakat ordningsstörningar vid sin egen sammankomst. Motdemonstranters angrepp Andra individers missbruk av vapen ska och kan inte ligga den sökande till last. Detta ter sig självklart, då det annars vore så att endast åsikter intressen som majoriteten i samhället delar, kan framföras utföras med skydd av yttrandefriheten organisationsfriheten och demonstrationsrätten äganderätten.
Att jag skulle nekas licens på den drilling jag har sökt licens på nu på grund av att en 75-årig jägare i Boden sköt sin sambo med ett jaktgevär är med andra ord fullständigt orimligt. Trots detta är det i princip så polisen (eller i vart fall deras vapenansvarige på RPS) resonerar när de (han?) försöker döda vissa skyttesporter...

Några tankar om RPS Peter Thorsell hittar ni här, här, här och här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar