Med en vorsteh och ett fullt vapenskåp är man glad alla veckans dagar!

fredag 25 april 2014

Jägarnas riksförbunds problem

Jägarnas riksförbund har problem, det har väl ingen missat. En herrans massa internt tjäbbel har medfört att en utbrytarorganisation, Rädda jakten, skapats. Jag har inte följt det hela i detalj men jag tycker mig märka att det primärt hänger samman med vargfrågan. Förbundet har beslutat om en noll-linje för frilevande varg i sverige. Problemet med detta är att det inte är ett uppnåbart mål så länge Sverige har de internationella förpliktelser vi har. Jag upplever att styrelsen i det läget var realister och tyckte det var bra att kunna påverka och verka för att det skulle bli färre vargar i sverige eller i vart fall en förvaltning av varg. Så istället för att stå i ett hörn och tjura genom att hävda total nolltolerans släppte man efter lite och gick med på att samtala med andra intressenter i vargkommittén. Där man bland annat undertecknade en gemensam åsiktsförklaring med flera bevararorganisationer.

Det tycker jag var helt rätt gjort i ett samhällspolitiskt perspektiv. Men det var den utlösande gnistan till ett veritabelt inbördeskrig i jägarnas riksförbund där högt uppsatta medlemmar kastats ut som under Stalintidens sovjetunion. Dessa har istället startat Jägarförbundet  Rädda Jakten. Jag har ingen aning om hur många medlemmar de lyckats få ihop.

Personligen tycker jag det är helpuckat. Rätt väg hade varit att i större utsträckning sluta upp vid jägareförbundets, lrf:s och sameförbundets sida och verka för en fungerande förvaltning. Att splittra upp sig i små grupper kanske är bra för egot hos de inblandade men vansinnigt dåligt om man arbetar mot långsiktiga mål eftersom en massa av föreningens energi går åt till fel saker.

Det finns platser där kritiken och besvikelsen över Jägarnas Riksförbund är extra tydlig. Siten Infocentrum är en sådan, där tillhandahålls till och med ett formulär för utträde ur Jägarnas Riksförbund. Det har man såklart rätt att göra men jag tycker inte att det är ett konstruktivt sätt att protestera.

För övrigt kan det konstateras att Jägarnas Riksförbunds ordförande har problem även på det professionella planet, hon har just omplacerats från sitt jobb som gymnasiechef i Vännäs. Jag tycker självklart synd om henne, sådant är djäkligt jobbigt. Samtidigt är det inte lätt att vara stridbar ordförande i ett stridbart förbund samtidigt som man skall sköta en gymnasieskola.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar