Med en vorsteh och ett fullt vapenskåp är man glad alla veckans dagar!

tisdag 29 april 2014

Delat ansvar - inget ansvar

Jag tycker att det är intressant med konstruktiva förslag kring vapenlagstiftningen. Det har varit lite väl mycket negativt där i många år. Nya (m):s nya landsbygdspolitiske talesman, Ulf Berg, lanserar ett förslag kring vapen. Ett aktuellt förslag då det är rejält många som tar jägarexamen nu för tiden, personer som kanske skffar en bössa och sedan aldrig kommer sig för att bli jägare på allvar.

Ulf Berg säger till Svensk Jakt:
– Jakt är en dyr hobby och det kan tyckas vara lite av en chansning att investera i vapen och vapenskåp om man ännu inte riktigt har bestämt sig. Detsamma kan gälla för någon som jagar mer sällan och som inte behöver ha ett eget vapen utan kan dela det med någon annan, säger Ulf Berg till Svensk Jakt.
Vidare:
– I de fall det inte blir något av med det spirande jaktintresset blir ett par bössor ofta stående i ett vapenskåp. Med vårt förslag skulle man få bort dessa, samtidigt som den enskilde sparar en hel del pengar, säger han.
– Samtidigt blir det inga problem med ammunitionen, för vilken man måste ha licens. Om man utnyttjar lånelicenssystemet, som är begränsande i sig, står man dessutom med oskjuten ammunition när vapnet lämnas tillbaka. Med vårt förslag blir det legalt att inneha den.
I linje med ovanstående förslag vill man också se en ändring av förvaringsreglerna. Att inte kunna förvara sina vapen på annan plats än där man är skriven är ingen lyckad lagstiftning, enligt Moderaterna.
– Varför det skulle vara bättre att förvara vapnen i etta på Södermalm istället för hemma hos föräldrar eller andra släktingar dit man reser för att jaga och övningsskjuta är svårt att förstå. Där går det att göra mycket för att förenkla och förbättra för jägare och sportskyttar.
Jag förstår poängen. Men, det finns nämligen ett stort men,  vapen är potentiellt sett farliga saker och därför är det motiverat att det finns en specifik individ (el motsvarande) som är ansvarig för varje enskilt vapen som finns i vårt samhälle. Om ett vapen försvinner pga slarv, är båda licensinnehavarna då ansvariga för det? En bil har en ägare, men flera personer får bruka den. Liknande system kan införas för vapen, t.ex. i form av enklare regler för lån av vapen. Har du ett B-körkort får du köra personbilar men inte lastbilar, har du jägarexamen för småvilt så får du låna upp till klass 2 bössor men inte älgstudsaren. Easy-Peacy. Och gärna längre tid än 2 veckor......

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar