Med en vorsteh och ett fullt vapenskåp är man glad alla veckans dagar!

tisdag 15 april 2014

Åsiktsregistrering a´la (mp)

(mp) vill införa åsiktsregistrering. Eller i vart fall så vill de inte att man skall kunna vara anonym på nätet. Man skall inte få uttrycka åsikter anonymt på nätet. Syftet är såklart gott men tanken inte färdig. Syftet är att komma åt rena hatsidor, att man samtidigt klämmer åt andra grupper som kan vara i faktiskt behov av anonymitet är en bieffekt man inte funderat över.
Den som ansvarar för en blogg kan inte vara anonym
Förslaget låg inte så länge. Det dröjde inte många timmar innan (mp) kom med ett "förtydligande" i vilket de drar tillbaka delar av förslaget.

För egen del kan jag bara säga att detta sänker mitt förtroende för (mp) ytterligare. (mp) driver en smärtsam men bitvis nödvändig politik avseende miljö och klimat men uppvisar en stor okunskap och okänslighet om människan och mänskligheten. Vissa frågor har de totalt missuppfattat vilket gör att deras politik är direkt fientlig mot natur, miljö och biologisk mångfald. Mycket beror det på att (mp) ser människan som ett hot mot naturen snarare än som en naturlig del av naturen.

Notera: liknande förslag diskuterades i EUs kultur och utbildningsutskott för 6 år sedan.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar