Med en vorsteh och ett fullt vapenskåp är man glad alla veckans dagar!

lördag 8 mars 2014

Partiernas åsikter i vargfrågan

Det är storvalår i år. BÅde EU-parlamentet och riksdagen gäller.
För att vi skall få ett intryck av vad de olika partierna tycker i vargfrågan så har svensk jakt skickat en uppsättning frågor till de olika partierna. Svaren finns på Svensk Jakts hemsida. Och det är rätt intressant läsning som verifierar att det finns liknande åsikter angående möjligheter till förvaltning genom jakt hos alla utom två partier.

Vilka tror du sticker ut?

Moderaterna, Folkpartiet, Centern, Kristdemokraterna, Socialdemokraterna, Miljöpartiet, vänsterpartiet eller Sverigedemokraterna?

Ingen svår fråga, det är såklart (V) och (MP) som sticker ut och vill vara betydligt restriktivare än övriga i fråga om varg. (V) är rätt tydliga med att det är fråga om politik medan (MP) hänvisar till vetenskapen utan att för den sakens skull fästa någon betydelse vid all den forskning som ligger bakom den beslutade rovdjurspolitiken.

Den som enbart röstar utifrån vargfrågan kan genast välja bort två partier. Nu tycker ju jag att valet handlar om så oerhört mycket mer än varg men jag är å andra sidan inte speciellt hårt drabbad. Jag befinner mig ännu så länge bara i utkanten där vargar stryker förbi ett par gånger per år. Däremot kommer Svensk Jakt att i nästa vecka täcka in en annan jaktrelevant fråga. Då tillfrågas politikerna om sina åsikter i fråga om ny vapenlagstiftning. Svensk Jakt skriver:
I nästa vecka påbörjar vi en publicering av ett antal frågor vi ställt till de politiska partiernas företrädare i justitieutskottet. Följ publiceringen här eller på vår facebooksida.
Det blir intressant att följa och ytterligare en faktor att väga in i de kommande valen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar