Med en vorsteh och ett fullt vapenskåp är man glad alla veckans dagar!

måndag 3 mars 2014

Ny butik - Jaktlust.com

Tomas Ekberg och Mikael Jägare är en intressant och dynamisk konstellation. De är jaktliga entreprenörer med var sin specialitet och kompletterar varandra väl. De är entreprenörer så till vida att de har många ideer och bedriver jakt som företagande. Samtidigt finns där ett stort inslag av folkbildning, de kan på sitt sätt betraktas som ett kommersiellt alternativ till de båda förbunden.

I månadsskiftet lanserade den dynamiska duon sitt senaste påfund. En konceptbutik för jakt. Nu blir jag lite förvånad när jag ögnar igenom sortementet. Visst är det några saker som saknas. Något som jag tycker borde finnas där, om inte annat så på grund av ursprung.

Vad tänker jag då på?

Jo, de produkter Ekberg själv varit med om att specificera eller ta fram. De hade kunnat läggas under en specifik flik benämnd "Ekberg design" eller något liknande. För jag tror trots allt att just Tomas Ekberg är ett namn som kommer att generera både besök och köp i sig. Namnet är ett mycket starkt varumärke i jaktbranschen. Så varför inte sälja Pinewoods "Tomas Ekberg hunting collection" och inte bara Härkila/Seeland? Eller EKAs Swingblade och inte bara Buck? Björnstödet? Och att sälja Thomas Ekbergs böcker, både intervjubiografin och slaktböckerna (älg respektive rådjur/hjort), hade väl inte heller varit helt fel?

Folkbildningstanken går igenom i butiken så till vida att alla fyra säsonger av Jaktlust kan ses online. Där finns möjlighet att boka Ekbergarrangerade jakter samt såväl kurser i jägarexamen som viltundersökning. Som ett led i folkbildning och oppinionsbildning kanske man skall se Ekbergs och Jägares bloggar. Jag skall se till att de dyker upp i mitt bloggflöde. Därtill finns en del där man finner recept på vilt. Allt detta ger något som är betydligt mer än den vanliga nätjaktbutiken. Inte minst som Jägare/Ekberg valt produkter av hög klass och så vitt jag kunnat bedöma valt bort noname-lågprissegmentet som annars är ganska vanligt i nätjaktbutiker.

Jag tror att Jaktlust.com kommer att gå bra. De har en annan nisch och bredd än de flesta andra jaktbutikerna. Att det blir ytterligare en sträng på en redan spelande lyra tror jag är bra och näst intill en förutsättning i det hårt konkurrensutsatta nätjaktsbutiksegmentet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar