Med en vorsteh och ett fullt vapenskåp är man glad alla veckans dagar!

torsdag 6 mars 2014

NVV bryter Rovdjursföreningens bidragsberoende

Svenska Rovdjursföreningen har enligt senast publicerade årsredovisningen 4310 medlemmar, ungefär en fjärdedel är familjemedlemmar. Detta ger att föreningen har ungefär 260 kr i intäkt per medlem i medlemsavgift (325 kr per år för fullbetalande och 40 kr per år för familjemedlem). Dessa intäkter räcker naturligtvis en bit i verksamheten, om man nu inte bedriver den helt ideelt utan försöker ha några avlönade tjänster. I tillägg till detta har Rovdjursföreningen haft ungefär 1 miljon kr i organisationsstöd från Naturvårdsverket i egenskap av miljöorganisation. Jag är inte fullt ut klar över vad en miljöorganisation förväntas göra för organisationsstödet, kanske vet inte NVV det heller eftersom de sedan hösten 2013 ändrat reglerna. Såhär skriver NVV på sin hemsida:

Varför kan man inte söka organisationsbidrag?

Naturvårdsverket har beslutat att under ett par år testa att själv utse vilka som får organisationsbidrag. Hanteringen av bidragen har under några år blivit slentrianmässig och organisationer som inte sökt tidigare har haft svårt att ”hävda” sig bland de som fått bidrag under flera år.
Urvalet av dem som får organisationsbidrag grundar sig på den verksamhet och resultat de visat under de senaste åren. De organisationerna är kontaktade.

Kan man överklaga bidragsbesluten?

Nej.
 Om man räknar lite så ser man att det direkta statliga stödet till Rovdjursföreningen hittills varit ungefär 230 kr per medlem och år, vilket är i samma storleksordning som medlemsintäkten. Till det kommer stöd för enskilda projekt och aktiviteter. Sannolikt utgörs Rovdjursföreningens budget till större del av statliga bidrag än medlemsintäkter. Och det tycker jag kan vara OK om man har ett tydligt uppdrag. Jägareförbundet har t.ex. det allmänna uppdraget vilket är viktigt inte minst då det bland annat innefattar såväl statistikföring som rådgivning och utbildning. Rovdjursföreningen kopplar tydligen sitt stöd till bland annat mässdeltagande, såhär skriver de i samband med sitt deltagande på Vildmarksmässan som startar i morgon:
NATURVÅRDSVERKET VÄGRAR OSS ORGANISATIONSBIDRAG – medlemmarna bidrar till monterhyran…

Egentligen skulle föreningen inte delta i år, då det viktiga årliga organisationsbidraget från Naturvårdsverket uteblev. Tidigare år har bidraget legat på en miljon kronor. Mot slutet av 2013 upptäckte föreningen att bidraget ej längre är möjligt att söka för föreningen – Naturvårdsverket hade ändrat förutsättningarna för vilka som kan söka.
Naturvårdsverket kontaktar nu självt alla organisationer de vill ska kunna söka bidraget och Svenska Rovdjursföreningen är inte en av dessa organisationer. Alla organisationer som blivit beviljade bidraget tidigare år har fått möjligheten att söka det, förutom Svenska Rovdjursföreningen. Läs mer i nr 1 / 2014 av tidningen ”Våra Rovdjur”.

...SÅ TYVÄRR INGA FÖREDRAG
År 2013 föreläste tre av föreningens tyngsta företrädare på mässan; generalsekreterare Ann Dahlerus, styrelseledamoten Robert Franzén och från tidningen Våra Rovdjur Anders Bjärvall. Båda herrarna har sammanlagt över 70 år bakom sig på Naturvårdsverket. Eftersom föreningen nu måste dra åt svångremmen rejält har vi helt enkelt inte råd hyra in oss för nya föredrag i år.
Ja, mätta mun efter matsäck. Det gör vi lite till mans. Inget konstigt i det. Det konstiga är såklart att så totalt basera sin verksamhet på bidrag, åtminstone när det rör sig om en ideell förening och inte något direktkopplat till en funktion för samhälle/kommun/landsting. För övrigt drabbades även föreningen Etik och Energi på ett liknande sätt så Rovdjursföreningen stigmatiserar sig själva i onödan. Som den lobbyorganisation Rovdjursföreningen nu är så ger de sig inte utan strid. Detta trots att Naturvårdsverkets beslut som tidigare nämnts inte kan överklagas så ligger Rovdjursföreningen på:
– Vi accepterar naturligtvis inte det här. Vi kommer ju att göra allt vi kan för att vi ska återfå det här organisationsbidraget och vi har möten inplanerade med Naturvårdsveket. Vi kommer sannerligen inte att ge upp, säger Rovdjursföreningens ordförande Roger Olsson.
Vidare:
– Staten vill ju att vi ska spela en roll i rovdjursförvaltningen. Vi uppmanas att sitta med i olika utredningar, att svara på olika remisser och att ha folk med i länens viltförvaltningsdelegationer. Nu ska vi inte få nåt stöd för att utföra den tjänsten, säger Roger Olsson.
Mja. Rovdjursföreningen erbjuds deltagande, men om det förväntas vara ett deltagande som staten betalar för vet jag inte.  I min värld är det upp till organisationen att ordna finansiering för deltagande i de utredningssammanhang man blir inbjuden till, eller för att svara på remisser. Jag sitter för övrigt och svarar på en remiss just nu i tjänsten. En remiss som jag kan svara på därför att vi viker delar av overheadpåslaget i vår konsulttaxa till just sådana aktiviteter. Då kunde Rovdjursföreningen göra samma sak men utifrån medlemsavgiften... Nae, jag får nog säga att jag tycker att det är sunt av Naturvårdsverket att bryta Rovdjursföreningens bidragsberoende. Kanske får det dem att fundera över sin roll, inte minst i fråga om att leva upp till målsättningen: Vi vill öka förståelsen för rovdjuren och göra det lättare för människor och rovdjur att existera sida vid sida.Då får man nog acceptera åtminstone skyddsjakt på problemvargar. Men det är klart, alla skyddsjaktsärenden har åtminstone lärt dem överklaga. Å andra sidan går ju inte Naturvårdsverkets beslut i fråga om organisationsbidrag att överklaga...
Remissen jag skall besvara senast i morgon. Inom ramen för min tjänsteutövning.

1 kommentar: