Med en vorsteh och ett fullt vapenskåp är man glad alla veckans dagar!

onsdag 12 mars 2014

Jakt på lodjur i Halland

I förra veckan läste jag i fikarummet i HallandsPosten eller HallandsNyheter att man ansökt om skyddsjakt på ett lodjur som slagit tio får vid åtta olika tillfällen olika fårgårdar i ett begränsat område. Lodjuret är en sändarförsedd hane vilket gjort det lätt att knyta honom till attackerna. Igår kom beslutet från Naturvårdsverket, skyddsjakten beviljas. Detta bli första gången på mycket länge som lo jagas i Halland.

Naturvårdsverkets beslut är långt, inte mindre än 10 sidor. Men om det är mer eller mindre än normalt har jag ingen aning om. Jag brukar sällan gå in och kolla själva besluten. Denna gång har jag skummat igenom det och kan bland annat notera att lodjuret i fråga blev påkört av en bil i fjor men undkom. Kanske har det fortfarande men efter olyckan och därför väljer att söka lätt mat innanför fårnätens hägn.

Intressant att notera är följande:
Verkställighetsförordnande
Mot bakgrund av den påtagliga risken för att allvarliga skador på tamboskap kommer att  fortsätta bör beslutet kunna genomföras skyndsamt. Naturvårdsverket bedömer därför att det  finns skäl att förena detta beslut om skyddsjakt med ett verkställighetsförordnande, i syfte att förhindra fortsatta allvarliga skador
Som jag ser det är det de ständiga överklaganden som rovdjursföreningen med flera lämnar in som orsakat detta. För att jakten skall gå snabbt och effektivt skriver Naturvårdsverket att sändaren får utnyttjas för att pejla in lodjuret:
Det har framkommit i utredningen att även en sändarförsedd lohona uppges befinna sig i området. Sändaren på lohonan är visserligen inte aktiv, men finns fortfarande kvar på djuret. Länsstyrelsen rekommenderas därför att ta reda på den aktuella hanens GPS-position samt pejla honom i syfte att säkerställa att rätt djur fälls vid skyddsjakten.
Både Svensk Jakt och Jakt & Jägare skriver om det hela.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar