Med en vorsteh och ett fullt vapenskåp är man glad alla veckans dagar!

onsdag 19 februari 2014

Rådjursbajs gynnar biologisk mångfald

Rådjuren har större betydelse för den biologiska mångfalden än man tidigare trott. Och då inte i form av mat till våra stora rovdjur utan som aktiv spridare av fröer. Nyheten kommer från ett pressmeddelande från Stockholms Universitet:

Rådjursbajs bidrar till den biologiska mångfalden

Rådjur är kanske mest kända för att äta de finaste blommorna i rabatten. Men vad de äter i det övriga landskapet kan faktiskt göra nytta för den biologiska mångfalden. Genom att samla in bajs från rådjur och sedan odla de frön som fanns i bajset har forskare från Stockholms universitet kunnat se hur rådjur sprider olika typer av växter.
- Vi kom fram till att rådjuren sprider frön i högre grad än vi trodde. Det är roliga nyheter eftersom många gräsmarksväxter hotas när naturbetesmarkerna försvinner. Fröspridning med rådjur kan bidra till biologisk mångfald i det svenska jordbrukslandskapet, säger Alistair Auffret [Ref 1]vid Institutionen för naturgeografi och kvartärgeologi vid Stockholms universitet.
Under 1900-talet har naturbetesmarkerna, som är viktiga för mångfalden i floran, i Sverige sjunkit rejält. Under samma tidsperiod har antalet rådjur ökat. Forskarna ville undersöka om rådjur kan bidra till fröspridning av de växter som hotas. Alistair Auffret och Jan Plue samlade rådjursbajs från naturbetesmarker och åkerholmar på sörmländska Selaön. De odlade sedan bajset i växthus och kunde på så sätt se vilka frön som rådjuren kan sprida.
- Vi hittade gräsmarksväxter som exempelvis käringtand, gulmåra och rödklöver. Det är positivt att de sprids eftersom gräsmarksspecialister kan ha svårt att överleva när naturbetesmarkerna försvinner. Men det går inte att förlita sig på rådjuren för växternas fortlevnad utan det måste till andra åtgärder också. Förutom fröspridning är det mycket viktigt att skydda de gräsmarkerna som är kvar säger Alistair Auffret.
Att på olika sätt gynna rådjursstammen innebär med andra ord att man gynnar den biologiska mångfalden. Slutsatsen blir med andra ord: Utnyttja de sista veckornas rävjakt aktivt så gynnar du den biologiska mångfalden!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar