Med en vorsteh och ett fullt vapenskåp är man glad alla veckans dagar!

torsdag 6 februari 2014

Prioritera rätt - annars minskar den biologiska mångfalden

I varje verksamhet gäller det att prioritera rätt. Jag tycker, som ni redan vet, att SNF och WWF för tillfället är ute på tunn is. De prioriterar i mitt tycke totalt fel. De driver frågan om att till varje pris skydda vargen mot varje form av jakt till sin yttersta spets. Utan tanke på konsekvenserna. Möjligen kan man lite vagt se argument om att vargen är hotad eller att det gynnar den biologiska mångfalden.

Men jag skall nu avslöja, igen, var det stora problemet ligger. Det är inte frågan om hur många vargar vi har. Det är frågan om hur vi behåller hävden på vår värdefulla ängs- och hagmark. Jordbruksverket kom igår med ett mycket oroväckande pressmeddelande:

18 procent av de värdefulla ängs- och betesmarkerna har försvunnit på 10 år

Den svenska ängs- och betesmarksinventeringen visar att det skett stora förändringar i markerna sedan den första inventeringen 2002-2004. Totalt sett har 250 000 hektar värdefulla ängs- och betesmarker inventerats på uppdrag av Jordbruksverket. Vid ominventeringen i 14 län 2013 visade det sig att 18 procent inte längre kan klassas som värdefulla ängs- och betesmarker. Markerna har vuxit igen eller exploaterats och artrikedomen har minskat.

Visar miljötillståndet i markerna

Kunskaperna måste uppdateras

Fakta om egna eller andras marker

Mer information

Det jag inte förstår är varför SNF, WWF med flera organisationer som verkar för miljön och naturen så totalt vägrar att se ett samband mellan en ökande vargpopulation och minskad (irrationell) hävd. För det är just den irrationella småskaliga hävden som genererar de artrikaste ängs- och hagmarkerna. Då kvittar det att den totala mängden får i Sverige ökar, för det är inte de små fårgårdarna som ökar i mängd det är besättningarna på de stora och mellanstora gårdarna som blir ännu större och därmed påverkar statistiken.

En gång hörde jag den tidigare föreståndaren för CBM, Urban Emanuelsson, säga att de irrationella småbrukarna skall betraktas som nyckelarter i vår miljö. Nyckelart är enlig wikipedia:
En nyckelart (eng: keystone species) är en art som har stor betydelse för andra arters överlevnad i ett ekosystem. [1]
Sådana arter påverkar många andra organismer i ett ekosystem och hjälper att avgöra vilka typer och antal olika andra arter i ett samhälle.
En sådan organism spelar en roll i ekosystemet som kan jämföras med en hörnstens roll i en båge. Medan hörnstenen känner det minsta tryck av de stenarna i valvbågen, faller konstruktionen ihop ändå. Likadant kan ett ekosystem uppleva en dramatisk förändring om en nyckelart utrotas, även om den arten var en liten del av ekosystemet räknat i biomassa eller produktivitet. Begreppet har kommit att bli ett väldigt populärt koncept inom naturskyddsbiologin
Först när SNF och WWF inser detta och börjar verka för att underlätta för småbrukare, och för den delen fäbodbrukare, genom att inte lika strikt motsätta sig rovdjursförvaltning kan vi med lite tur ana en förändring som innebär att minskningen av den värdefulla ängs och hagmarken bromsas. Och det är faktiskt viktigt, dessa biotoper är bland de rikaste vi har i landet. Att värna vargen men strunta i ängs- och hagmarken är som att slänga ut barnet med badvattnet.

3 kommentarer:

 1. De ringde igår och ville värva mig som medlem. Berättade om tre grannar, till mor, som fått djur vargmördade. Sedan bad jag den dra åt h.e tills de ändrat sig i frågan. Min förhoppning är att de har någon återkoppling.

  SvaraRadera
  Svar
  1. De behöver nog höra lite sådant. Själv råkar jag ofta på deras värvare på gatorna i staden där jag jobbar. Jag brukar säga att jag inte kommer att ens överväga ett medlemskap innan de bytt ordförande. Mikael Karlsson ljuger helt enkelt för mycket.

   Radera
 2. De är änna snurriga filurer, rödlista gäddan, finns hur mycket gädda som helst i våra åar, ingen vill ha dem, ingen vill äta dem. Det visar bara vilken dålig insikt de har, de är bra ute efter pengar till sina höga löner, ordföranden för wwf har en miljon i årsinkomst och för SNF är det visst 700KKR.

  SvaraRadera