Med en vorsteh och ett fullt vapenskåp är man glad alla veckans dagar!

lördag 8 februari 2014

Dimridåer från Polisen angående vapenlicenser

Polisens nya vapenhanterinssystem, vapen-PÄR, som infördes över månadsskiftet dras med nästan lika stora problem som Polisens avrapporteringssystem PUST. IDG.se skriver om vapen-PÄR:
Problemen i det nya vapenärendesystemet Vapen-Pär har resulterat i att tillstånd inte uppdateras eller att de inte går att uppdatera. I samband med bytet av vapenärendesystem har handläggningstiderna blivit allt längre och att högarna växer eftersom det inte går att arbeta säkert i systemet.

Det har fått till följd att såväl allmänheten som vapenhandlare och föreningar klagar eftersom de inte får sina ärenden och tillstånd behandlade.
Nu är ju i och för sig inte problemet med eftersläpningen något nytt utan något som det nya systemet skulle avhjälpa....
Som grädde på moset stängdes polisen gamla vapenärendesystem ner för gott den 17 december för att ersättas med det nya systemet Vapen-Pär.

Enligt polisen tillbudsanmälan togs det nya systemet Vapen-Pär i bruk den 7 januari, men att det fortfarande, en månad senare, fungerar mycket dåligt.
I tillbudsanmälan skriver också polisen att den valideringen av vapenärendesystemet som skulle ta en dag att göra i stället medförde att två handläggare fick jobba tio hela arbetsdagar.
Men varför har det behövt bli såhär? Svensk Jakt ger en del av svaret:
 Vapenärendena har även blivit mer komplicerade, berättar Håkan Andersson. Det har skett en utveckling på vapensidan främst av målskyttevapen men också av jaktvapen, som har lett till mer kommunikation med dem som söker licenser, fler avslag som ska skrivas, och överklaganden som ska hanteras. En hel del tid har gått åt till utbildning av handläggarna om de nya vapentyperna.
Vad är det för nya vapentyper som polisens representant Håkan Andersson åsyftar? Finns det nya vapentyper på marknaden? Vad menar han? Vilka vapentyper finns nu som inte fanns för låt säga 15 år sedan (1999)? Då fanns det halvautomater godkända för jakt, det fanns rakrepeter, det fanns pipbytessystem. Jag förstår inte vad som tillkommit utöver att det blivit lättare att få licens på ljuddämpare vilket gör att det finns fler licensansökningar att ta ställning till. Men knappast fler vapentyper. Här hade det varit läge för en följdfråga från Svensk Jakts sida. Eller avser kanske polisen de halvautomatiska vapen som används vid dynamiskt skytte? Men de borde ju inte vara konstigare än licenserna på den helautomatiska vapen man kunde få livstidslicenser på tidigare...

Nej. Rökridåer är vad de sprider. Och de försöker skylla på skyttarna när det av allt att döma egentligen handlar om att Polisen har en självpåtagen uppgift att minska mängden legala vapen i samhället! Vilket de enligt RPS inte har! Kan det vara så enkelt att det hela har blivit jobbigare därför att Polisen börjat ställa krav som de inte har stöd för i lag och förordning?

1 kommentar:

  1. Om polisen har ambitionen att minska våldsnivån och riskerna på jobbet borde de inte försöka minska mängden legala vapen på alla möjliga sätt utan bli aktivare i kontakterna med de som har licens. Vapenägare är i genomsnitt folk som det är ordning på och de flesta av dem uppskattar när de som ändock är eller blir kriminella, dementa eller psykiskt sjuka tas ifrån sin licens och sina vapen.

    Det effektivaste borde vara att en ansökan följs av ett vänligt telefonsamtal och en registerkoll samt att en rejäl andel av poliserna är aktiva inom civilt skytte och jakt och har en stor förtroendefylld kontaktyta. När någon sedan anmäler missförhållanden lär det av grannsämjeskäl inte bli till just de poliserna men förtroendet gör nytta.

    Att obstruera med vilje och inkompetens ger minskat förtroende. Dessutom kommer de som inte är helt sunda i huvudet att få bekräftelse av sina nojiga funderingar, de kan t.o.m. visa sig ha rätt...


    SvaraRadera