Med en vorsteh och ett fullt vapenskåp är man glad alla veckans dagar!

tisdag 11 februari 2014

Därför fortsätter jag att äta både räka och gädda trots WWFs rödlista

Härom dagen gick media i spinn över att WWF tagit upp västkusträkorna på sin lista över rödlistade fiskar. Jag blev förvånad, mitt intryck var att fisket blivit bättre och faktiskt fungerade rätt bra nu. Till min glädje kunde jag i lördagens GP läsa en bra krönika av biologen Stefan Edman. Han skriver:
Jag har alltid uppskattat Världsnaturfonden (WWF). Inte minst de årliga fiskguiderna spelar en viktig roll för att stärka konsumentmakten kring miljö och hållbar utveckling. Veckans rödlistning av nordhavsräka gjorde mig dock både förvånad och bekymrad – av två skäl.
1. Internationella Havsforskningsrådet (ICES) i Köpenhamn är världsledande på marina ekosystem och fiskbestånd och gör de mest noggranna analyserna av tillståndet i haven. Deras siffror och rådgivning är beslutsunderlag för EU:s fiskeministrar.
ICES expertgrupp för räka har nyligen meddelat EU-kommissionen att 6 000 ton räka under 2014 kan fiskas långsiktigt hållbart i Skagerrak, Kattegatt och Norska rännan. Det innebär en minskning med 10 procent eller 650 ton jämfört med förra året. Marinbiologen och redskapsutvecklaren Mats Ulmestrand är mångårig medlem av expertgruppen. Han är överens med WWF om att räkornas så kallade lekbiomassa för närvarande ligger på en låg nivå, även om den glädjande nog är på väg uppåt. Samma sak gäller förekomsten av småräkor.
Men konsumenterna kan alltså utan dåligt samvete avnjuta de sex tusen hållbara ton som finns, säger Mats när jag ringer upp honom för samtal. Han tillbakavisar också WWF:s påstående att statistiken över räkbestånden skulle vara bristfällig.
Mot den här bakgrunden framstår WWF:s rödlistning som onödig och klåfingrig. Debatten de senaste dagarna visar att konsumenterna blivit uppskrämda; många tycks tro att det knappt finns räkor kvar i Västerhavet. Vilket alltså är helt felaktigt.
2. WWF:s rödlistning är också olycklig – och orättvis - på ett annat sätt. Den krisstämplar samtliga fiskare, stora som små. Det anständiga hade ju varit att man i fiskguiden lyft fram och hyllat det småskaliga räkfisket, t ex i Gullmarn och Koster–Väderöfjorden. Sedan sekelskiftet 2000, i fjorton år, har 25-30 båtlag här frivilligt arbetat fram och tillämpat regler för hållbart fiske, unikt i Europa. Metoder som fått politiker från kontinenten att åka på studiebesök till Bohuslän. 2003 fick Kosterfiskarna ta emot Kungsfenan ur kronprinsessans hand, ett internationellt fiskpris.
I Gullmarn finns fyra räkbåtar med selektiva trålar (stora maskor och rist) som sorterar ut fisk och räkor som inte bör tas upp utan stå kvar på tillväxt i havet. Varje båt får bara fiska 25 dagar om året. Koster–Väderöfjordens båtlag har liknande utrustning, delar upp maxtiden som de får fiska och förbjuder räktrålning i ca tio skyddade lekområden. Samtliga räkfiskare tar förstås bara upp den fångstkvot de fått sig tilldelad av myndigheterna.
Räkan är kronjuvelen i Göteborgs och Bohusläns varumärke. Hade den populära läckerbiten varit riktigt hotad vore WWF:s rekommendationer givetvis akut nödvändiga. Nu riskerar rödlistningen att i stället hota duktiga räkfiskare, liksom grossister, butiker, krogar och delar av besöksnäringen.
Finns det då inget gott att säga? Jo, WWF har fått fiskarna i Bohuslän att snabbt som ögat ansöka om att bli KRAV-certifierade, något de borde ha gjort för länge sedan. Och så blir det samarbete kring smartare redskap. Igår kom beskedet att räkfisket i Västerhavet kan komma att MSC-märkas, en garant för hållbarhet.
Alltså: Bojkotta inte räkan!
Väl rutet Edman! Jag tar dig på orden och fortsätter att äta mina räkor! Här en inspirationsbild från min och hustruns skaldjursfrossa härom veckan:
Vi kan alltså sluta oss till att WWF varit en aning obetänksamma i den senaste rödlistningen. Men tänk om där finns fler konstigheter?

Ja, det gör det. Den svenska gäddan finns med. Och det på rätt oklara grunder. Lika hård kritik som Edman riktade mor rödlistningen av räkor riktas mot WWF av experter på insjöfisk. I ÖresundsPosten kan man läsa:
I den fiskeguide som Världsnaturfonden WWF nyligen presenterade finns den svenska gäddan med på listan över arter man bör avstå i från att konsumera.
– Vi ser att gäddbestånden går ner. Dessutom finns det väldigt dålig kunskap om hur gäddbestånden ser ut, främst i inlandet, säger Inger Näslund som är expert på fiskefrågor på WWF till SVT.
– Eftersom problemen med till exempel igenväxta lekplatser också kan finnas i inlandet, och vi vet så lite om hur det ser ut, så gäller rödlistningen i hela landet.
Men den bedömning som Världsnaturfonden gör över läget för den svenska gäddan får kraftigt mothugg.
– Det är precis raka motsatsen, säger länsfiskekonsulenten på länsstyrelsen i Jämtland Joakim Svensson.
– Gäddan och andra vårlekande fiskarter ökar i våra vatten. Det finns absolut inget hot mot gäddan i Jämtland, det där är uteslutande ett kustproblem i Östersjön.
Han tycker att WWF har ett Stockholmsperspektiv och att man måste förtydliga sitt budskap.
– De har fått allt om bakfoten och vet inte vad de pratar om. Som art betraktat finns det inget hot mot gäddan i jämtländska vatten och man kan med gott samvete fiska och äta gädda.
Samma bedömning görs i västernorrland:
 – Lite konstigt tycker jag det är, säger Marcus Bryntesson, fiskeribiolog länsstyrelsen i Västernorrland.
– Vi ser att gäddbestånden går ner. Dessutom finns det väldigt dålig kunskap om hur gäddbestånden ser ut, främst i inlandet, säger Inger Näslund som är expert på fiskefrågor på WWF till SVT.
– Eftersom problemen med till exempel igenväxta lekplatser också kan finnas i inlandet, och vi vet så lite om hur det ser ut, så gäller rödlistningen i hela landet.
En bedömning som ifrågasätts. Marcus Bryntesson säger att man i inlandsvatten i länet inte fått några signaler på att gäddbestånden minskar.
Experterna kritiserar med andra ord WWF, och om nu WWF är så slarviga i fråga om fisk, hur skall man se på deras bedömning av sveriges vargbestånd?

Att beskriva världens vanligaste stora rovdjur som utrotningshotat blir väldigt konstigt. Faktum är att WWFs bild av vargen är lika skev som den av räkor och gäddor. Men det är en annan fråga.

I sin iver att vara proaktiva tappar WWF helt enkelt allt förnuft. Jag hoppas att de återgår till den vidsynthet de tidigare var kända för. Annars kommer de att bli lika hopplöst förlorade för människor som lever i naturen som SNF blivit under Mikael Karlssons regim.

3 kommentarer:

  1. WWF har spårat ur sedan länge, då det är en industri med miljardomsättning....

    SvaraRadera
  2. WWF är väl ute och cyklar, undrar om de har lika dålig koll på de utrotningshotade djuren i andra delar av världen.
    Ordföranden i Sverige har en miljon i årsinkomst, inte fy skam för en "ideell " förening.

    SvaraRadera