Med en vorsteh och ett fullt vapenskåp är man glad alla veckans dagar!

fredag 28 februari 2014

Bara skyddsjakt på storskarv i framtiden

Naturvårdsverket har nu lämnat ett förslag på förvaltningsplan för skarv till regeringen. Svensk Jakt skriver:
I förslaget till plan skriver Naturvårdsverket att det är möjligt med skyddsjakt för att begränsa skarvens skador på fiske och i förebyggande syfte som skrämselåtgärd. Däremot anser verket att det inte är möjligt med licensjakt i populationsreglerande syfte, eftersom en sådan jakt skulle strida mot EU:s fågeldirektiv.
Naturvårdsverkets handläggare säger i ett pressmeddelande:
─ Det är möjligt med skyddsjakt på skarv om kriterierna för skyddsjakt är uppfyllda. Det verkar inte finnas behov av en utökad jakt eftersom det enligt länsstyrelsens återrapportering är cirka 50 procent av tilldelningen som fälls i skyddsjakt, säger Christer Pettersson, handläggare på Naturvårdsverket.
 Min spontana reaktion är om inte reglerna är lite krångliga och framför allt att de det berör kanske inte känner till dem och att det är därför som tilldelningen inte fälls. Vad gäller bohuslän så finns det ett skyddsjaktsbeslut taget av länsstyrelsen 2011-10-07 (dnr 218-23511-2011) som medger jakt på totalt 2000 storskarvar fram till augusti 2014. Fällda fåglar skall rapporteras till jägareförbundet. Såhär är det aktuella läget:
1847 av 2000 skarvar har redan fällts. Jag skulle tro att det kommer att ha fällts en bit över 2000 skarvar innan utgången av första kvartalet 2014. Detta betyder, åtminstone för västkustens del, att Christer Petterssons uppgifter inte stämmer.

Om jag kommer iväg till min jaktmark i Bohuslän nu under mars månad så är jag helt inställd på att dels jaga kråkfågel och dels storskarv. Minns med glädje hur gott skarv var när jag åt det på Island för ett par år sedan. Så jag är helt inställd på att utforska skarvens kulinariska möjligheter. Bara jag ges möjligheten till det.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar