Med en vorsteh och ett fullt vapenskåp är man glad alla veckans dagar!

tisdag 28 januari 2014

Skyddsjaktsbeslut på varg ligger hos länsstyrelsen!

Glädjande nyheter för alla som vill ha en fungerande vargförvaltning nära medborgarna. Citerar Svensk jakt:
Förvaltningsrätten avslår föreningen Nordulvs överklagan om att låta länsstyrelserna besluta om skyddsjakt på stora rovdjur. Rätten fastslår också att skyddsjakt som i framtiden beslutas av länsstyrelserna inte kan överklagas till domstol.
Den 16 januari beslutade Naturvårdsverket att överlämna rätten att besluyta om skyddsjakt efter björn, varg, lo och järv till samtliga länsstyrelser utom länsstyrelsen i Gotlands län. Delegeringen gäller från och med 1 februari 2014 och till och med 30 juni 2015.
Men den 23 januari överklagade föreningen Nordulv det beslutet till Förvaltningsrätten.
Förvaltningsrätten har tagit beslut angående Nordulvs överklagande och kommit fram till att Naturvårdsverkets beslut inte är överklagbart.
I beslutet skriver man:
"Det av Föreningen Nordulv överklagade beslutet är inget avslag på en framställning från föreningen. Beslutet är generellt utformat och riktar sig inte specifikt till föreningen. Dessa omständigheter talar för att delegeringsbeslutet inte är överklagbart. Enligt 58 § jaktförordningen är konsekvensen av beslutet, vilket Föreningen Nordulv har påpekat i sitt överklagande, att beslut om skyddsjakt som kommer att fattas av länsstyrelserna i enlighet med delegeringsbeslutet inte kommer att kunna överklagas till domstol. Förvaltningsrätten anser att denna effekt inte innebär att det överklagade beslutet har sådana rättsliga eller faktiska verkningar att det är överklagbart. Inte heller har det sådan positiv rättskraft som innebär att beslutet bör kunna överklagas. Överklagandet kan därmed inte tas upp till prövning. Förvaltningsrätten anser således att överklagandet ska avvisas."
Förvaltningsrättens beslut går att överklaga till Kammarrätten. För att ett överklagande ska kunna tas upp i kammarrätten fordras ett prövningstillstånd

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar