Med en vorsteh och ett fullt vapenskåp är man glad alla veckans dagar!

fredag 17 januari 2014

Naturvårdsverket överklagar stoppad vargjakt

Pressmeddelande från Naturvårdsverket:

Naturvårdsverket överklagar stopp av vargjakt

Den 19 december fattade Naturvårdsverket beslut om licensjakt på varg för att minska koncentrationen i vissa län. Beslutet överklagades till förvaltningsrätten som beslutade att stoppa, inhibera, jakten tills vidare. Naturvårdsverket överklagar nu förvaltningsrättens beslut om inhibition till kammarrätten.

Naturvårdsverket har beslutat om licensjakt på varg i Värmlands, Örebro och Dalarnas län. Syftet med jakten är att minska koncentrationen av varg i de län där det finns många vargrevir och på så sätt begränsa negativa konsekvenser av rovdjur för tamdjursägare och näringar. Beslutet gäller 30 vargar och jaktstart är satt till den 1 februari 2014.
 ─Vi gör bedömningen att det är viktigt med en begränsad licensjakt i de vargtätaste länen. Och det gör vi utifrån den erfarenhet och kunskap vi har om vargstammen i Sverige säger Maria Ågren, generaldirektör för Naturvårdsverket.
Jakt är ett mycket viktigt verktyg för förvaltning av varg och andra vilda djur. När både skyddsjakt och licensjakt blir domstolsärenden med inhibition som följd fungerar inte verktyget.  Det kan få konsekvenser framför allt för tamdjurshållning och människor som lever nära rovdjur.
─Vi vill att licensjakten ska kunna genomföras. Vi vill också ha ett klargörande om vi kan använda licensjakt i arbetet med förvaltning av vargstammen i Sverige. Därför överklagar vi förvaltningsrättens beslut, avslutar Maria Ågren.
Om Kammarätten går på Naturvårdsverkets linje kan inhibitionen upphävas och jakten kan starta den 1 februari.
Den formella texten hittar ni HÄR. Bitar är tämligen hårt skrivna:
Naturvårdsverket anser därför att förvaltningsrättens tolkning av reglerna är orimlig.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar