Med en vorsteh och ett fullt vapenskåp är man glad alla veckans dagar!

torsdag 23 januari 2014

Intersport väljer plast framför naturmaterial!

Djurens Rätt gick i går ut med ett pressmeddelande. Intersport förbinder sig att inte sälja produkter som innehåller naturpäls:
– Vi är glada över att kunna välkomna Intersport till Djurens Rätts Pälsfria lista. Ju fler företag som tar ställning mot päls desto starkare blir rösten för ett mode utan att djur ska behöva sätta livet till, säger Maria Kaller, konsumentansvarig på Djurens Rätt och ansvarig för Fur Free Retailer Program i Sverige.
– Att finnas med på Djurens Rätts Pälsfria lista är ett viktigt steg i Intersports arbete med CSR (företags samhällsansvar) där frågan kring oetisk djurhållning är en central del. Intersport tar avstånd från att djur avlivas för sin päls skull och förhoppningen är att vårt ställningstagande har en verkan mot pälsindustrin, säger Catherine Nasser, CSR & Quality Coordinator på Intersport AB.
Jag tycker att beslutet är mycket problematiskt på många plan. Låt mig utveckla ett par:

Materialval. Päls, oavsett ursprung, är ett naturmaterial. Om det garvas korrekt är det ett mycket naturvänligt material. Alternativet, för det måste till då många plagg kräver pälsliknande detaljer, är syntetpäls. Plast, oftast en petroleumprodukt, som alternativ. Jag är inte övertygad om att detta är ett steg i positiv riktning vad gäller Intersports samhälls- och resursansvar. Naturpäls har för övrigt värmande egenskaper som är extremt svåra att efterhärma med syntetiska material vilket gör att kopian blir blott en kopia och inget annat.

Oetisk djurhållning är inte problemet här. Problemet är att Intersport tidigare valt att köpa pälsprodukter som kommer från oetisk djurhållning. Sannolikt för att dessa skinn är billigare än de från etisk uppfödning. Intersport hade i sina upphandlingar kunnat sätta upp krav på hur djuren vars pälsar man använder i sina plagg skall ha haft det i livet och vid slakt. Om Intersport så hade önskat hade man även kunnat delta i skapandet av en marknad som hade gjort att många av de djur som ändå skjuts i viltvårdssyfte hade kommit till användning. Inte minst genom att i sina produkter efterfråga vildfångad rödräv, mård, mink, iller, tvättbjörn, mårdhund etc. Då hade man utnyttjat en befintlig resurs och inte låtit djur avlivas för sin päls skull. Man hade även kunnat arbeta mer med lamm och fårskinn. Som det är nu kasseras den absoluta majoriteten av de svenska lamm och fårskinnen i samband med slakt. Ett enormt resursslöseri som Intersport hade kunna bidra till att motverka genom att agera ansvarsfullt och inte populistiskt.  Men inte. Man väljer den populistiska vägen via Djurens Rätt.


Notera att jag inte tar ställning vare sig för eller emot pälsdjursuppfödning. Det jag vänder mig emot är kortsiktigt och populistiskt resursslöseri, vilket är vad Intersport sysslar med.

Blev uppmärksam på nyheten via Jaktjournalen. Svensk Jakt skriver också om det hela.

1 kommentar: