Med en vorsteh och ett fullt vapenskåp är man glad alla veckans dagar!

onsdag 15 januari 2014

Fler fynd av dvärgbandmask i redan smittade områden

SVA meddelade härom dagen att man kommit långt i analysen av de ungefär 2500 träckprov från räv som jägare samlat in. Målet var 4000 stycken men dit nådde man ej. Såhär skriver SVA:
De rävträck som hittills analyserats har alla utom två visat negativt resultat. Ett träckprov från Södermanland och ett från Västra Götaland har varit positiva. Smittan har tidigare hittats i bägge länen. Provsvaren innebär ingen förändring av de bedömningar Livsmedelsverket och Folkhälsomyndigheten gjort tidigare.
I en artikel i Bohuslänningen beskrivs vilken lukrativ marknad som uppstått för landets veterinärer när det kommer till att avmaska hundar från dvärgbandmask när de skall besöka Norge:
– Tidigare kunde man som hundägare själv avmaska sin hund innan man åkte till Norge, förklarar Göran Hasslebäck, veterinär på Uddevalla veterinärpraktik AB.
Men de nya, striktare reglerna, kräver att avmaskningen ska utföras av veterinärer och inte hundägare. Veterinären ska sedan skriva ett intyg att hunden avmaskats 24–120 timmar innan hunden förs över norska gränsen.
Och det har alltså blivit en lysande marknad för veterinärer. Göran Hasselbäck berättar att han avmaskar hundar flera gånger i veckan.
– Det är ett riktigt aber för de som reser till Norge ofta med sin hund. För hunden måste avmaskas var 28 dag, det är så länge en avmaskning mot dvärgbandmask sitter i, förklarar Göran Hasslebäck.
Men det finns ju inget som hindrar att rävar med dvärgbandmask går över gränsen....

I Bohuslänningen kan man också läsa:
– Förhoppningsvis är smittan lokal och dör ut av sig själv. Man måste förstå att vi hade kollat rävar efter dvärgbandmask i tio år innan de här fallen dök upp, säger Erik Ågren, biträdande statsveterinär och viltpatolog hos SVA.
Även i år vill man ha in rävar för analys. Man försöker nämligen få reda på exakt varifrån de smittade rävarna kommer i från, eller varifrån de fått sin smitta.
– Vad vi kan se i våra analyser, som ännu inte är helt färdigställda, kommer de från någonstans i Europa. Vi samarbetar med andra länder och jämför maskarna för att få mer svar, säger Erik Ågren.
Han tror att de smittade rävarna fått masken från oavmaskade hundar som rest in till Sverige över gränserna.
– Men smittan här verkar vara begränsad. På kontinenten säger man att smittan sprider sig fyra kilometer per år. Så verkar det inte vara här. Så det vore skönt om smittan bara dog ut här, säger Erik Ågren.
Betyder det alltså att man kommer att införa ny "skottpeng" på räv? Eller är det bara inom begränsade områden man vill samla in räv - dvs från områden där man redan konstaterat dvärgbandmask? När jag rett ut svaret på detta så återkommer jag!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar