Med en vorsteh och ett fullt vapenskåp är man glad alla veckans dagar!

torsdag 19 december 2013

Olika hundraser redan för 10.000 år sedan!

Läser en stor tysk konferensrapport om jaktens historia och stannar upp vid ett par artiklar om våra äldsta hundar. Eller ja, egentligen inte de allra äldsta men ändå rejält gamla. Det gäller hundar från jägarstenåldern i norra europa, dvs årtusendena efter den senaste istiden.

I vanliga fall brukar man prata om att hundarna då var stora och spetsliknande saker. Urspetsar som påminner inte så lite om dagens draghundar, jaktspetsar och laikor. Och så ser materialet grovt sett ut från Sverige. Men det räcker att blicka över gränsen till Danmark eller kontinenten för att vi skall finna en stor variationsrikedom. Så stor att vi faktiskt kan diskutera i termer av raser redan för 10.000 år sedan.

Det enklaste sättet att jämföra hundar på ugtifårn ben är såklart kranierna. Men om dessa inte finns eller ä rfragmentariska så är det gängse sättet att använda sig av det ena underarmsbenet, radius. Underarmen har två ben, radius och ulna, men det är just radius som är intressant när man skall beräkna storlek och kroppsbyggnad på en hund. Tänk lite på hur man medicinskt räknar på BMI med stöd i grovleken på underarmsbenen. Hur som helst. För radius räknar man ut ett index genom att ta benets smalaste tjocklek multiplicerat med 100 dividerat med benets längd. Detta index kombinerat med en beräkning av mankhöjd gör att man kan urskilja olika grupperingar, urraser om man så vill.

Prickar man in ett 50-tal sådan hundar från europa så kan det se ut såhär:
Förklaring: ofylld trekant är varg, ofylld cirkel är skandinaviska hundar, ofylld fyrkant är sydeuropeiska hundar, svarta fyllda prickar är centraleuropeiska hundar. Några moderna raser representeras av figurativ avbildningar för att grafen skall vara lättare att tolka. Uppenbarligen var variationsrikedomen mycket stor, redan för flera tusen år sedan.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar