Med en vorsteh och ett fullt vapenskåp är man glad alla veckans dagar!

onsdag 18 december 2013

Bäverjakt med grythund

Läser en bok om äldre jaktmetoder i södra lappland. Ett sätt att jaga bäver på som för oss idag kan tyckas en aning främmande är med hund vintertid när bävern gått in i sin vinterbostad. Tanken då var densamma som vid grytjakt med förliggare, hunden ställer helt enkelt bytesdjuret och jägaren får gräva eller hugga sig ner för att avfånga bytet.

För oss idag ter det sig ungefär lika främmande som att jaga bäver med nät i vilka de drunknar. Men man hade andra krav förr. Kravet på resultat var högre ställt än kravet på etik. Det där med minimalt lidande verkade man knappt tänka på över huvud taget. Djuren var ju själlösa varelser på guds jord.

Samtidigt jagar vi än idag bäver utifrån andra förutsättningar än flera andra djurarter. Vi tillåter bäverjakt väldigt nära inpå föryngringen. Att skjuta en älg i april är inte att tänka på, men bävern kan fällas intill dagarna före de får ungar.

Se även Magnus Rydholms resonemang kring etik.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar