Med en vorsteh och ett fullt vapenskåp är man glad alla veckans dagar!

onsdag 11 december 2013

Några ord om gårdagens rovdjursvotering

Ingen har väl missat att riksdagen igår röstade igenom en ny rovdjurspolitik i vilken det bland annat fastslås att våra stora rovdjur har gynnsam bevarandestatus och Sverige därför har fritt fram att om man så vill förvalta dem genom jakt.

Omröstningen bör väl betraktas som odramatisk. En förkrossande majoritet röstade för propositionen:
 • 275 för
 • 41 mot
 • 2 avstod

Vilket är mycket bra för framtiden. Mot röstade (v) och (mp) undantaget två (v) representanter vilka båda kommer från varglän och den ena uttryckligen säger att han röstade så som länsinnevånarna önskade. Detta visar att det finns en bred blocköverskridande enighet att våra rovdjurstammar är stora nog att börja förvaltas. Att majoriteten var så förkrossande framgår inte av TTs rapportering:
En ny rovdjurspolitik som öppnar för ökad jakt på de stora rovdjuren klubbades i riksdagen på tisdagen. Regeringen fick igenom sin proposition genom att Sverigedemokraterna röstade för den.
Bra exempel på dålig journalistik tycker jag. Jag tycker för övrig att det var bra att (s) inte la mer prestige i frågan än att de såg nyttan av att ha denna fråga avklarad innan valrörelsen. Risken hade annars varit att (v) och (mp) tagit (s) som gisslan inför en regeringsbildning nästa val (jag är rätt säker på att alliansen är rökt). Å andra sidan är det uppenbart att (v) inte på något vis är överrens i rovdjursfrågan. Om man följer kommentarerna på Jens Holms blogg är det en strid på kniven inom (v) mellan de som är från stora varglän och de som är från t.ex. Skåne eller Stockholm. En (v)-are från norra Värmland skriver såhär:
Ja Fritz jag förstår att du endast är en ”betraktare”, likt Jens, som står långt från eländet och njuter varje gång ett tamdjur eller någons hund blir massakrerat av rovdjur.
Sedan har du helt fel för när varg blivit skjuten enligt p 28 kommer inspektörer från länsstyrelsen och undersöker platsen, finner de något onormalt tillkallas polis.
Men jag förstår att endera är detta ren okunskap av dig eller är det avsiktlig rovdjurs propaganda. Detta i likhet med vad Jens sa när han stod i riksdagens talarstol och ljög om antalet lodjur. Han hänvisade till artdatabanken där han snabbt snappat upp felaktiga siffror som rovdjursvännen Robert Franzen fabricerat. Dessa siffror som Jens redovisade avslöjades redan veckan för talet som en bluff av Gunnar Glöersen . Nu har även antalet lodjur dementerades av Olov Liberg och förra chefen för naturvårdsverket Anders Bjärvall. Väntar med spänning på att Jens förklarar sin fadäs men det gör han troligtvis inte för om man slänger ut en lögn ett antal gånger så betraktas de snart som en sanning.
Det är hårda och oresonliga ord riktade mot partikamrater. Hur som helst. Ett antal organisationer skriker med näst intill synonyma argument (SNF, WWF, SRF) liknande argument har nyligen framförts av t.ex. (v):s Jens Holm. Argumenten är i korthet:
 1. Propositionen saknar vetenskaplig grund. 
 2. Politiker skall inte bestämma hur många djur det skall finnas.
 3. Det kommer att bli en masslakt av rovdjur för att komma ner i referensnivåerna.
 4. Man påstår att den svenska vargstammen är isolerad och behöver vara stor för att klara genetiken.
 5. Vargen är utrotningshotad.
Samtliga fem grundargument är totalt felaktiga:
 1. De svenska rovdjursstammarna är bland de mest vetenskapligt utforskade i världen, inte minst vargstammen där vi i princip kan teckna ett stamträd för varje enskild varg.  Att rovdjurspropositionen inte tar hänsyn till de båda genetikerna Laikre och Rydmans beräkningar beror ju helt på att de räknat på ett tokigt sätt. Laikre och Rydmans beräkningar utgår extremt förenklat ifrån att det inte kommer in något nytt genmaterial och i det läget har man inte råd att förlora något heller. Men det är ju helt enkelt en falsk utgångspunkt. Det har, inte minst på senare tid, kommit in rätt hyfsat med nytt genetiskt material till den svenska varstammen. (se t.ex. Dag Lindgrens blogg för goda resonemang kring detta)
 2. Fel. EU har tydligt på direkt förfrågan svarat att det är politiker som skall bestämma detta och då genom att väga in vetenskapliga beräkningar i beslutet.
 3. Man blandar ihop referensnivå med maxtak. Detta är renodlad demagogik. Exakt vilka nivåer som skall gälla kommer Naturvårdsverket att bestämma och dessa kommer självklart att hålla marginal så att GYBS inte riskeras.
 4. Tokfel. Se ovan #1.
 5. Tokfel. Vargen har status icke hotad internationellt. I Sverige har den sedan igår formellt gynnsam bevarandetstatus med marginal.
Vad gäller punkt 3 så har även media missuppfattat det hela, det är därför vi sett rubriken "Vargstammen skall halveras" under dagen. Men det är klart, inte minst SNF har ju valt att underblåsa detta. Ordförande Mao, nej förlåt, Mikael Karlsson sätter till och med rubriken "Sweden opens for massive killing of lynxes and endangered wolfs" på det blogginlägg som får betraktas som SNFs officiella uttalande i frågan.

För övrigt visar professor emeritus Dag Lindgren prov på stor vishet när han nu manar till lugn när beslut är fattat. För det är just vad svensk rovdjursförvaltning behöver just nu, lugn och ro att träda i kraft:
Ett historiskt riksdagsbeslut har tagits. Riksdagsbeslutet borde tillåtas att bli inledning till en nedtrappning av vargfrågan. Inte inledningen till en kamp att få riksdagsbeslutet upprivet snabbast möjligt eller göra varg till en valfråga. Jag uppmanar de som vill ha över 500 vargar att ta det lugnt och acceptera att ett demokratiskt beslut är taget, som inte stödjer detta, men ger utrymme för upp till 500 vargar om folket så vill. Och jag uppmanar de som vill se vargantalet sjunka väsentligt 2014 att ta det lugnt, eftersom vargantalet med all sannolikhet kulminerar 2014 och sedan minskar några år till ett lägre antal än nu, och att rovdjursförvaltningen nog blir mer förutsägbar hösten 2014 om inte förr.
Kvarvarande hot är EU. Åtminstone om kommissionen är på hämndhumör.  Väljer de att agera logiskt och utifrån gällande regler samt i demokratisk anda så släpper de nu sitt mördande grepp om svensk rovdjursförvaltning. Om de inte gör det så tror jag att det kommer att borga för ett kraftigt ökat EU-förakt samt en rejält ökad illegal jakt på de stora rovdjuren.

1 kommentar:

 1. ja undrar hur många det finns? Finns nog bra många mer än man tror totalt spridda över hela Sverige

  SvaraRadera