Med en vorsteh och ett fullt vapenskåp är man glad alla veckans dagar!

lördag 14 december 2013

Kriget i skogen...

Läser i tidningen land. Tydligen ligger vi i krig:

Vildsvin ska bekämpas 2014

Regeringen anslår medel för att bekämpa utbredningen av vildsvinsstammen under nästa år.
Det är svenska Jägareförbundet som får drygt 50 miljoner kronor ur Viltvårdsfonden för att bland annat motverka olämplig utfodring.
Förbundet ska också arbeta för samverkan mellan lantbrukare, markägare och jägare i syfte att få bukt med vildsvinsproblematiken.
Verktyg ska tas fram för inventeringsstatistik och prognoser.
Det är krig i skogen. Den lede fi är en gris.

Verkligen en skitbra rubriksättning.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar