Med en vorsteh och ett fullt vapenskåp är man glad alla veckans dagar!

fredag 13 december 2013

Gästinlägg: Pistolgrepp på vapen


Ett inlägg av min gästskribent Sören Franson, en närmare presentation av Sören finner ni i slutet av blogposten.

Bakgrund

 Vid handläggning av licensansökningar rörande gevär och hagelvapen med ett bakre pistolgrepp i anslutning till avtryckare och varbygel har det på senare tid från Polismyndighetens sida påståtts att vapen med pistolgrepp dels skulle vara olämpliga för normalt bruk såsom målskytte och jakt, men även att dessa vapen på grund av att de har pistolgrepp skulle vara enkla att konvertera till helautomat. Båda påståendena är felaktiga. Påståendena är dessutom till den grad felaktiga att det är tydligt att någon inom Polismyndigheten avsiktligt far med osanning för att försvåra och/eller förhindra licensgivning.Definition och historik

 Ett pistolgrepp är en del av ett vapen varvid vilket skytten håller vapnet med sin ”skjuthand”[1]. Ett pistolgrepp kan vara en integrerad del av vapnets kolv/stock såväl som en separat del. Huruvida ett vapen har ett pistolgrepp samt om ett eventuellt pistolgrepp är en del av vapnets kolv/stock i övrigt beror dels på vapnets övriga konstruktion, men kan även vara beroende på skyttens fysiska förutsättningar.Även om det traditionellt sett var vanligare att gevär och hagelvapen på grund av tillverkningstekniska eller estetiska skäl hade en rak kolvhals så började tillverkare av flintlåsvapen under slutet av 1700-talet erbjuda sina dyrare vapen med pistolgrepp då pistolgreppet tillät individuell anpassning efter skyttens hand samt att det möjliggjorde att skyttens skjuthand placerades på samma plats i relation till avtryckaren varje gång vapnet skulle avlossas – något som är viktigt för att säkerställa så bra träff som möjligt.Pistolgrepp, Lepage från ca 1800. Länkad från wikimedia
   
Rak kolvhals, Chassepot från 1866 länkad från wikimedia


Pistolgrepp, Sako 85 från 2013. Länkad från Normark.


Det är viktigt att notera att vilken typ av kolv/stock ett vapen har (samt huruvida det har ett pistolgrepp) också ofta är beroende på vilken funktionsprincip vapnet har. På mynningsladdade flintlås- och slaglåsvapen, samt de flesta cylinderrepetrar, så är vapnets pipa och (i förekommande fall) låda eller mekanism försänkt i vapnets stock medan vapen som repeteras med hjälp av en pump- eller bygelrörelse ofta har kolv och eventuella pistolgrepp monterade baktill/under vapnets låda då lådan är större på grund av sin mekaniska konstruktion innehållande fler rörliga delar.På moderna halvautomatiska vapen är ofta vapnets låda och underbeslag markant mycket större än på äldre vapen med manuell omladdning. För att inte vapnet ska bli alltför tungt och svårhanterligt är det därför vanligt att pistolgreppet är separerat från kolven i övrigt, samt att dessa är tillverkade i plast eller andra syntetmaterial. Detta möjliggör enklare tillverkning samt även större möjlighet för skytten att anpassa vapnet efter sina fysiska förutsättningar.Ergonomi

 Förutom att ett pistolgrepp gör det enklare för skytten att placera sin hand på samma plats varje gång denne avser sikta med vapnet så innebär den brantare greppvinkeln hos ett pistolgrepp även att skjuthandens handled inte behöver spännas och vinklas framåt/nedåt lika kraftigt, varför skytten kan göra en bättre avfyrning än om handleden är spänd. Detta är särskilt viktigt om skytten lider av tennisarmbåge eller karpaltunnelsyndrom, där ett kraftigt accentuerat pistolgrepp kan vara nödvändigt för att skytten överhuvudtaget skall kunna använda vapnet under en tävling eller jakt. Av dessa skäl är det även mycket vanligt förekommande att tävlingsgevär är försedda med pistolgrepp med en mycket brant greppvinkel.Skidskyttegevär Anschütz 1827 Fortner Sprint. Länkad från Staffans vapen.
 
Enkelskotts tävlingsgevär Walther KK 300 Anatomic.Länkad från Carl Walther


På vapen som är kamrade för kalibrar som resulterar i en kraftig rekyl (såsom hagelvapen och grövre kulvapen) så möjliggör ett pistolgrepp att skytten kan fördela rekylenergin bättre mellan skjuthanden och axeln mot vilken kolven vilar. Detta innebär mindre obehag men också ökad kontroll över vapnet och därmed en säkrare vapenhantering. Det bör noteras att vår svenske OS-medaljör Håkan Dahlby tävlar med en pistolgreppsförsedd hagelbock.


 Håkan Dahlby med ett Perazzi MX2008. Länkad härifrån.AR-15

 Ett av världens mest populära gevär för jakt och målskytte är en vapenmodell vid namn AR-15. Vapnet är halvautomatisk, tillverkas i ett stort antal utföranden, och kännetecknas av mycket god precision, försumbar rekyl, samt låg vikt i kombination med stor möjlighet för ergonomisk anpassning.[2]En av de vanligast förekommande delarna på efterhandsmarknaden till detta vapen är pistolgreppet, vilket fästes med en genomgående skruv, och vilket inte heller är knutet till vapnets funktionsprincip.
Infästning av pistolgrepp, AR-15. Bilden är länkad härifrån.


Les Baer AR-15 NRA Match Rifle. Bilden är länkad härifrån.

 Exempel på pistolgrepp AR-15. Länkad härifrån.


 Exempel på pistolgrepp AR-15. Länkad härifrån.

Där finns ett stort antal fabrikat och utföranden av pistolgrepp för detta vapensystem – fler än till någon annan vapentyp på marknaden – varför det även är vanligt förekommande att tillverkare av andra vapentyper nyttjar sig av samma pistolgrepp till sina egna produkter.Sammanfattning

 Sammanfattningsvis kan vi tydligt se att huruvida ett vapen är försett med ett pistolgrepp istället för en traditionell kolv saknar bärighet på vapnets mekaniska funktion – ett pistolgrepp är en ergonomisk utformning och skall inte misstagas för att vara en mekanisk funktion.Om författaren

 Sören Franson är högskoleutbildad vapensmed – Associate of Applied Science (Gunsmithing) – vid Yavapai College i Arizona och har även en Bachelor of Science från Old Dominion University i Virginia. Under sin tid vid Yavapai College utbildades han bland annat på AR-systemet och är därför väl kvalificerad för att uttala sig om detta vapen.Sören har arbetat i vapen- och försvarsindustrin sedan slutet på 90-talet. Vid sidan av sin anställning som produktchef på Defendor AB så är han på sin fritid en mycket aktiv tävlande i skyttedisciplinen IPSC Gevär, samt att han driver den svenskspråkiga informationsbanken www.AR15.se.
[1] Skjuthand är den hand med vilken skytten manipulerar avtryckare (och eventuellt även vapnets säkring)
[2] Se även dokumentet Angående AR-15 och dess lämplighet för målskytte av samma författare

4 kommentarer:

 1. Jag kan förstå till viss del hur man vill undvika att bevilja licens för jaktvapen på modeller som är baserade på AR-15 plattformen då det kan skicka fel signaler för de oinvigda men att stoppa vapen med pistolgrepp, eller som jag i stället kallar det för: ergonomiskt inpassat system, bottnar antingen i 1) okunskap - och då har man fel jobb, eller 2) ovilja - då har man också fel jobb eftersom privata åsikter icke får påverka det polisiära uppdraget!

  Sverige har äntligen lämnat m/96 träsket bakom sig och vi har i dag ofantligt mycket bättre vapen när vi idkar jakt och sportskytte. Borta är alla höga kikarsiktesmontage från någon bysmed och vapen som är så felaktigt stockade att man knappt kunde träffa en lagårdsvägg på 100 meter och i stället har alla som jag känner jaktgevär som är ergonomiskt korrekta och kikarmontage som är anpassade för vapnet och individen!

  Detta ger ett säkrare skytte och givetvis en större garanti för att alla skott sitter där de skall sitta utan jobbiga eftersök...

  Vid liggande skytte - och observera att man skall ALLTID inta säkraste skjutställningen vid jakt - så är det en oerhört stor fördel med pistolgrepp på kolven för att kunna göra en korrekt avfyrning utan att påverka träffbilden negativt. (vid skytte på långa håll spelar många faktorer in!)

  Mig veterligen finns det (väl?) inga begränsningar på hur en eftermarknadskolv får se ut så länge man inte utökar magasinstorleken på en halvautomat. Vill man sätta sitt Remington 700 system i ett tube gun chassi så är det helt ok - trots att den efteråt ser ut som en AR-15 för den oivigde, och det är fortfarande lagligt att jaga med den. Huruvida det är lämpligt är en annan diskussion men men.

  Hur vore det i stället med lite vettigare ändringar i regelverket - om man nu måste ändra någonting? Jag är positiv till årliga skjutprov t ex eller krav på uppvisade resultat när man betalar jaktavgiften. Det är saker som driver högre kvalitet! Att tro att pistolgrepp skulle vara olämpliga för skytte så är de helt ute och cyklar för som f.d elitutövare av hagelskytte så anpassar alla seriösa skyttar sina vapen för att nå den sista promillen i resultaten och eftersom det fungerar så i hela världen (individuell anpassning) så kan det knappast vara "olämpligt" för jakt eller sportskyttet i sverige! Att det skulle vara lättare att konvertera ett vapen med pistolgrepp till helautomat är så korkat att den som sagt det har bevisat med det uttalandet att de inte har kompetens att utalla sig i frågan... suck.

  Vi skall jobba för att skapa bättre jägare och skyttar, inte skapa förbud som för oss tillbaka till järnspetten på m/96 tiden.

  SvaraRadera
 2. Bra artikel. Man kunde ju hoppas att någon, som har något att säga till om, läste och fattade vad det står.
  Tyvärr är det nog så att man far med osanning med vilje.

  SvaraRadera