Med en vorsteh och ett fullt vapenskåp är man glad alla veckans dagar!

fredag 13 december 2013

Djurplågeri - fel brottsrubricering för varg!

Läser i Dalarnas Tidning:
Den 29 november utökade länsstyrelsen ett beslut om skyddsjakt till att omfatta ett vargpar, som uppehöll sig inom renskötselområdet sydost om Idre.
I lördags kunde länsstyrelsens skytt fälla paret från en helikopter.
Dagen efter inkom sex polisanmälningar mot länsstyrelsen.
– Det är ett antal privatpersoner som har anmält, och det gäller omväxlande djurplågeri och tjänstefel, säger Bo Eriksson, presstalesperson vid dalapolisen.
De som lämnat in polisanmälan har uppenbarligen varit mycket okunniga. Djurplågeri regleras i lagen, men avser bara tamdjur/husdjur och vissa djur i fångenskap. Den brottsrubricering man anmäler länsstyrelsen för är helt enkelt inte tillämpligt. När folk har dömts för elakt beteende mot vilda djur så är det exempelvis jaktlagen som gäller. T.ex. olaga jakt, eller artskyddsbrott. Sedan får man ju inte använda motorfordon vid jakt, men jag kan inte tänka mig något annat än att detta specificeras i själva beslutet om skyddsjakt så inte heller det är en relevant väg att gå.

Kort sagt. Någon/några djävlas med länsstyrelsen. Och de slösar med allmänhetens resurser. Samtidigt tycker jag att det är bra att länsstyrelsen själva sköter skyddsjakten med helikopter och inte lägger ut den på lokala jaktlag.

Lagtexter:
Brottsbalken (1962:700 kap 16 §13:
Om någon uppsåtligen eller av grov oaktsamhet, genom misshandel, överansträngning eller vanvård eller på annat sätt, otillbörligen utsätter djur för lidande, dömes för djurplågeri till böter eller fängelse i högst två år.
Djurskyddslagen (1988:534), portalparagrafen:
  Denna lag avser vård och behandling av husdjur och försöksdjur. Den avser också andra djur om de hålls i fångenskap.

1 kommentar:

  1. Ja det är slöseri med skattepengar, polisens tid borde användas till att jaga mördare och våldtäktsmän, men det förstår inte mupparna, de är så förblindade av sitt vargdyrkande så de ser inte annat.

    SvaraRadera