Med en vorsteh och ett fullt vapenskåp är man glad alla veckans dagar!

tisdag 5 november 2013

Mjältbrand hos älg i Örebro

För 100 år sedan var mjältbrand vanligt. I halland har man sammanställt arkivuppgifter om mjältbrand och konstaterat att 150 gårdar vid ett eller annat tillfälle var avspärrade pga mjältbrand mellan 1916 och 1961. Att man gjort sammanställningen beror på att man ville veta vilka områden man skall vara extra uppmärksam på, detta i spåren av det utbrott av mjältbrand som 2008 drabbade en gård i Veddige utefter Viskan på gränsen mellan Halland och Västergötland. På krisinformation.se kan man om veddigefallet läsa:
I december 2008 hittades mjältbrand på en gård i Veddige nära Varberg och sedan dess har saneringsarbetet pågått. 900 ton gödsel, hö och annat material har bränts upp. Delar av marken kommer att vara avspärrade i 50 år framåt.
Några bilder från saneringen:

Så när jag arbetade med markprospektering sisådär 5 mil från Veddige och gick på stora grävda gropar med mängder av djurben var det inte utan att vi blev lite tveksamma. Vi gjorde efterforskningar och meddelade vår uppdragsgivare om fynden. Det fanns inga arkivuppgifter, eller muntliga uppgifter från äldre närboende heller, om mjältbrandsutbrott. Däremot pratade en gammal man som gått som dräng på gården att han hade vaga minnen av mul-och-klövsjukan. Om det låg något i detta vet vi inte, men vi mätte in platsen med GPS och täckte över den. Tacksamma över att det inte fanns några belägg för mjältbrand.

Men nu var det dags igen. Igår rapporterade Svensk Jakt att en älg (kviga) från Örebro län konstaterats med mjöltbrand. Egentligen är det inte så förvånande. Hon hittades dör i ett område som redan är belagt med restriktioner till följd av konstaterad mjältbrand i två nötbesättningar 2011.

LRF har sammanställt en enkel lista med råd vid mjältbrand:
Vad bör du göra om du misstänker att dina djur kan ha drabbats av mjältbrand? Nedan har LRF samlat ett antal råd.

När kan du misstänka mjältbrand (antrax)?
Det är framför allt idisslare som drabbas och då troligare på bete än i stall, även om det senare kan förekomma. Ibland har det skett nya grävarbeten eller översvämningar på marken före betet.
Vilka tecken finns?
  1. Onormalt stor dödlighet bland dina djur
  2. Enstaka, plötsliga och oförklarliga dödsfall. Ibland kan man dock se att djuren varit hängiga först.
  3. Det kan rinna mörkt, okoagulerat blod ur kroppsöppningarna.
Vad ska du göra?Ta omgående kontakt med din veterinär. Rör inte de djur som har dött. Flytta inte kropparna men täck över dem med plast eller presenning. Försök att hålla andra djur ifrån kadavren. Tvätta händerna noga!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar