Med en vorsteh och ett fullt vapenskåp är man glad alla veckans dagar!

fredag 15 november 2013

Att möta problemet på rätt planhalva - EU och vapen

De som oroas över EUs utveckling där restriktioner i legalt vapenägande verkar viktigare än att genom förbättrad tullverksamhet förhindra att illegala vapen flödar fritt behöver agera på alla plan. Såväl personligt som organiserat. Likaledes är det viktigt med såväl nationellt som internationellt agerande. Inte minst som restriktionerna verkar komma ungefär samtidigt på båda nivåerna. Men detta är inget nytt för de som följer bloggen, jag har tjatat rätt ordentligt om dessa frågor i snart ett år. Det beror å andra sidan på att det är viktigt för utövandet av vår hobby och livsstil.

Hur som helst.

Jag fick precis nys om intresseorganisationen Firearms united. Den utlösande faktorn för att bilda organisationen verkar ha varit vår EU kommissionär Cecilia Malmströms utspel för ett par veckor sedan. Ett utspel som om det besannas skulle får kraftiga inverkningar på det legala vapeninnehavet i Europa likväl som i Sverige. Firearms United agerar just nu för att EU snarare skall försöka komma åt illegala vapen än göra det svårare för legalt vapenägande.
Organisationen är intressant även om jag inte känner mig helt bekväm i delar av retoriken, en retorik som speglar en annan samhällssyn än den jag har:
You would like to be free and safe, wouldn't You? We surely would. This is why we exist. This is why Your here. Freedom is about choices You can make on Your own, to make Your life better. As the situation shows, our freedom is geting shorter and shorter every day, which we cannot allow!
Vidare:
 It is not fair if the only way to protect Yourself or Your loved ones is... counting on others. On people who have really nothing to do with You, Your life and Your family - the Police, the Military. When the time comes, when You door opens and a bad guy steps into Your line of safety, when seconds can judge life or death - would You really like to count on others to help You?
Nåja. Är du nyfiken så kan du kika antingen på deras hemsida eller på deras FB sida.

En annan nyhet som har med EUs ideer kring vapen att göra är att (m) politikern Sten Bergheden beställt en utredning av riksdagens utredningstjänst. Svensk Jakt refererar ett pressmeddelande:
Med anledning av att vapenfrågorna nu diskuteras i Bryssel, vilket kan påverka vapenägare i Sverige, vill jag få fram ett underlag om detta. I Sverige visar forskningen att legala vapen inte är ett problem vad gäller brottslighet. Det är viktigt att diskussionerna inom EU inte sker på felaktiga grunder och att eventuella nya regler för att komma åt illegala vapen inte medför svårigheter för legala vapenägare,
Vidare:
– Det är dessutom tveksamt om andra europeiska länders problem i förlängningen ska försämra för Sveriges vapenägare. Beslut ska byggas på fakta och inte på politikers tyckande,
Även Jakt & Jägare refererar pressmeddelandet, men med lite annan ordalydelse i citaten vilket ju är intressant:
 -Det kan påverka vapenägare i Sverige. Jag vill få fram ett underlag om detta. I Sverige visar forskningen att legala vapen inte är ett problem vad gäller brottslighet. Det är viktigt att diskussionerna inom EU inte sker på felaktiga grunder och att eventuella nya regler för att komma åt illegala vapen inte medför svårigheter för legala vapenägare,
Jag är skolad i att man skall återge citat ordagrant och stör mig därför på omskrivningarna som återges som citat samtidigt som de båda tidningarna utgår ifrån samma pressmeddelande! Det hade jag aldrig accepterat om någon av mina studenter hade gjort så i en uppsats eller tenta. Men det är klart, då är det frågan om vetenskap och inte journalistik.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar