Med en vorsteh och ett fullt vapenskåp är man glad alla veckans dagar!

onsdag 20 november 2013

Älgen Linus-soppan på väg att redas

Bilden är länkad från Älgens Hus

 Älgen Linus, som är född och uppvuxen på djurparken Älgenshus, rymde lagom till älgjakten i höstas. Naturligtvis kunde jägarna inte se att det var en tamälg utan Linus sköts. Självklart blev det rubriker Linus sköts av jägare.

Det var början.

Fortsättningen blev än knäppare.

Linus hade en hyfsad hornuppsättning. Därför togs de till vara. Medan de kokades kom älgfarmens ägare förbi och knyckte hornen. Jaktlaget polisanmälde ägaren.

Polisen bad såklart om tolkningshjälp från olika myndigheter. Vem har rätt till hornen?
-Länsstyrelsen ansåg att Linus skulle räknas som husdjur på samma sätt som en ko eller ett får, hornen är alltså älgfarmens.
-Naturvårdsverket anser att ett vilt som rymmer ur hägn är vilt och eftersom det är frågan om en älg så är det statens vilt på samma sätt som övriga älgar, hornen är alltså skyttens.

Vi får se vad som händer. Det blir spännande, det har bäring på ur vi skall betrakta de vilda djuren i vår omgivning.

Älgparker är intressanta fenomen. Såhär lyder det abstract som forskaren Elisabeth Brandin skrev om älgparker till konferensen Natur-Kultur som jag var på för ett par år sedan:
Älgparksälgar mellan natur och kultur: artister, lekkamrater och skogens konung
Älgen har blivit kändis och har numera en egen plats för möten med
människor, s.k. älgparker. Älgparker är lagligt sett djurparker, men de två
rumsliga kontexterna skiljer sig åt, t.ex. genom mängden arter samt i storlek
och antal hägn som älgen har tillgång till. Varugörande av platser för möten
med älg är ett fenomen som skulle kunna förstås som del i upplevelseekonomin.
Idag finns ca 20 älgparker spridda över Sverige, förutom sex djurparker som
har älg. Vad innebär en ny rumslig kontext för varugörande av älgmöten för
förståelse av älgen som natur-kultur? Empiriskt undersöks hur upplevelser av
natur-kultur marknadsförs och vilka upplevelser av natur-kultur som besökare
menar att de får. Detta görs genom att studera hur diskurser om älg konstru-
eras på i första hand älgparkers hemsidor med till dessa hemsidor länkade
gästböcker och bloggar och, om materialet tillåter, även djurparkers hemsidor.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar