Med en vorsteh och ett fullt vapenskåp är man glad alla veckans dagar!

onsdag 2 oktober 2013

Ny myndighet för jakt?

Som alla vet pågår en omfattande översyn av jaktlagstiftningen. Som ett led i utredningen skall ett delbetänkande kring ansvar för jaktliga frågor presenteras. Detta kommer att ske i morgon. Ekot rapporterar om det hela:

Lyssna: Ny myndighet för jakt föreslås

Jag vet inte riktigt hur jag skall förhålla mig till detta. Egentligen tycker jag att det vore bra om Naturvårdsverket hade det övergripande ansvaret, men som påpekas så har de ett tydligt fokus på bevarande och inte på förvaltning. Det är en klar svaghet. Sedan berör de jaktliga frågorna många andra myndigheter, inte minst Skogsstyrelsen, Jordbruksverket, HAVsmyndigheten, Transportstyrelsen, Länsstyrelserna och Livsmedelsverket för att nämna ett halvdussin. För att skapa tydlighet och samordning kan det därför vara relevant att skapa en egen myndighet kring jaktfrågor en myndighet som verkar i nära samarbete med just Naturvårdsverket. Samtidigt som vi i dagsläget har inte mindre än 468 statliga myndigheter. Därutöver har vi en herrans massa kommunala myndigheter. I det perspektivet är jag osäker på hur relevant det är att inrätta ytterligare en myndighet.

Om man nu väljer att skapa en ny myndighet kring jaktliga frågor så måste man vara mycket tydlig i vilket ansvar denna myndighet har samt hur ansvarsföredelningen visavi andra myndigheter ser ut. Detta är A och O för att ett nytt system skall fungera och vara relevant.

Nåja. Att Mikael Karlsson säger:
– Jag tycker att man ska stoppa det här på en byråhylla och låta det samla damm
Är ju knappast förvånande. Han väljer ju att tolka det hela som enkom en fråga om rovdjur, inte minst som det är den enklaste vinklingen att göra. Men detta är helt fel, jaktfrågorna är i grunden oerhört övergripande och det finns ett stort behov av reformering. Jag är inte övertygad om att en ny myndighet är rätt väg att gå, det kanske hade räckt med tydligare direktiv till Naturvårdsverket samt noggranna uppföljningar av hur direktiven följts. Men jag vet ju inte hur resonemanget lyder i utredningen som presenteras i morgon. Den skall bli mycket intressant att ta del av!

Hur man än vänder och vrider på det så är den myndighet som i framtiden kommer att ha ansvar för jakten i stort behov av såväl grundläggande som djup kompetens och förståelse av EU-juridik. Naturvårdsverket har uppenbarligen inte den kompetensen idag.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar