Med en vorsteh och ett fullt vapenskåp är man glad alla veckans dagar!

söndag 13 oktober 2013

Kritik mot vapenutredningen i SvD Brännpunkt

Riktigt intressant kritik mot vapenutredningen levereras i SvD Brännpunkt. Frågan är om skärpningar för legalt vapeninnehav är rätt väg att gå:
Tullen konstaterar att någon storskalig vapensmuggling till Sverige inte verkar föreligga. Problemet verkar snarare vara att vapen smugglas in i små kvantiteter på olika sätt, något som givetvis är svårt att stoppa genom den minimala gränsövervakning vi numera har.
Polisen har på lokal nivå – även i Göteborg – klart för sig hur problemet ser ut. Svårigheten här verkar vara att de inblandade inte vill samarbeta med polisen, även om de just blivit skottskadade. Att rikta sig mot de kriminella gängen och sätta in åtgärder för att beslagta deras illegala vapen torde även i Göteborg vara det enda sättet att åtgärda problemet.
På nationell nivå är läget mera oklart. En statlig utredning, under ledning av rektorn för polishögskolan i Stockholm, Doris Högne Rydheim, har i år levererat ett antal förslag om skärpningar av vapenlagstiftningen. Problemet med denna utredning är att den endast levererar ett förslag som har någon chans att verka mot illegal vapenanvändning – nämligen i form av avskräckning genom högre straff för illegalt vapeninnehav – tillsammans med ett halvdussin förslag som har att göra med en helt annan fråga, nämligen att skärpa kraven för legala vapenägare.
Detta baseras på föreställningen om att man måste strypa den legala vapenhanteringen för att komma åt den illegala. I ett land som Sverige är detta dock en helt felaktig uppfattning. Även polisens egna siffror visar att av de hundratals enhandsvapen (pistoler och revolvrar) som beslagtas av polisen i samband med brott varje år, är endast 2–3 procent möjliga att spåra tillbaka till legala ägare. Över 80 procent av dessa vapen har däremot aldrig varit legala i Sverige, och resten går inte att identifiera.
Det finns alltså ett förslag om att skärpa vapenlagen, men märk väl ännu ingen proposition. Däremot kan man märka att enskilda polismyndigheter tar saken i egna händer:
Regeringen har ännu inte lagt någon proposition om förändringar av vapenlagen. Däremot vet vi hur tillståndsenheten vid Göteborgspolisen (som täcker hela Västra Götaland) har hanterat dessa frågor. För ett par år sedan började man där att dramatiskt omtolka vapenlagen för att göra det ytterst svårt, ibland nästintill omöjligt, för laglydiga jägare och skyttar att få licens på legala vapen.
Den tidigare chefsjuristen Barbro Jönsson har vid en öppen hearing nyligen vidgått att man från juristhåll inom Göteborgspolisen aktivt arbetat hårt för att förändra vapenlagens praktiska tillämpning för att, som det ofta heter, ”hålla nere antalet vapen i samhället”. Detta har inneburit att handläggningstiden för licensansökningar nu kan uppgå till närmare 12 månader, och leder ändå ofta på oklara och föga rättssäkra grunder till avslag. Bland de åtgärder som vidtas är att kräva in legala vapen för skrotning innan den juridiska processen avslutats, under hot om att annars inleda förundersökning för ”vapenbrott”.
Det innebär i sin tur hundratals överklaganden som belastar domstolsväsendet, till att handlare får ekonomiska problem eftersom de aldrig vet när deras produkter kan levereras till kunden, och till att såväl jakten som tävlingsskyttet hotas i hela Västra Götaland – eftersom många laglydiga jägare och skyttar inte orkar med att ägna sig åt rättsprocesser under flera års tid utan ger upp.

1 kommentar: