Med en vorsteh och ett fullt vapenskåp är man glad alla veckans dagar!

torsdag 24 oktober 2013

Kritik mot EU-kommissionens vapenförslag

Härom dagen publicerade EU-kommissionär Cecilia Malmström en debattartikel på SvD Brännpunkt. Jag skrev om den här.

Idag har det synts lite reaktioner i svensk riksmedia av det tyngre slaget.

Först ut var Per Gudmundsson i en ledare på SvD strax efter midnatt. Han utgick från Beatrice Asks möte med göteborgspolitiekrna igår samt vapenutredningen. Nu är ju dessa företeelser intimt förknippade med Malmströms EU-förslag så jag väljer att ta upp Gudmundssons inlaga här. Gudmundsson skriver:
Det är också viktigt att Ask äntligen tar sikte på vapen som används för brott, genom att infoga frågan i en pågående utredning om organiserad brottslighet.
Därefter kommer kängan mot vapenutredningen:
Vapenlagen reglerar främst användningen av legala vapen bland jägare och sportskyttar. Tyvärr riktade också den nyligen presenterade utredningen Skärpningar i vapenlagstiftningen, ledd av polishögskolerektor Doris Högne Rydheim, in sig på dessa. Men legala vapen är inte problemet. 
Problemet är ju ett annat:
Kriminella gäng använder illegala insmugglade vapen. Under perioden 2000 till 2010 var det bara två fall årligen där ursprungligen legala civila vapen användes för grov brottslighet (Skjutvapen använda i brott i Sverige 2000 2010, Björn Hagelin 2012). Ändå ville Högne Rydheim totalförbjuda vissa vapenslag som helt fredligt används i sportskytte, till exempel. Hennes argument för detta, senast upprepat i SVT den 22/10, är absurt: en dag kan tull och polis ha stoppat de illegala vapnen, och därför måste staten utplåna även de legala.
Under dagen publicerade Svenska sportskytteförbundet och Svenska jägareförbundet en gemensam debattartikel på SvD brännpunkt, ett svar till Malmström. Det är ett hårt formulerat svar:
Det finns ungefär 619 000 vapeninnehavare i Sverige och vi ifrågasätter starkt om det är rätt att straffa de i snitt 618 998,7 av dessa som sköter sitt vapeninnehav klanderfritt - när det i själva verket är de illegala vapnen som är det stora problemet.
Att man från lagstiftarnas sida bara tittar på de legala vapnen samt att man utgår från felaktig statistik kan sägas vara kontentan av kritiken:
Tyvärr lutar sig Malmström i sitt resonemang mot en rad felaktiga fakta. Hon säger att vapenstölder från svenska bostäder minskat – men uppger siffror som är avsevärt högre än vad statistiken visar. Och när det gäller legala skjutvapen och brott är den faktiska siffran 13 fall av grov brottslighet med legala skjutvapen under hela tioårsperioden 2000-2010. Det ger i genomsnitt 1,3 fall per år.
Och att man från EUs sida helt ogenerat väljer den oppinionsundersökning som stödjer den egna linjen är en annan del av kritiken:
Malmström hänvisar i sin artikel till en undersökning utförd av Eurobarometer som sägs understödja EU-förslag för striktare vapenregler. Vad hon inte nämner är att i en tidigare undersökning som kommissionen själv genomförde uppgav 80 procent av de som svarat att EU redan gör tillräckligt i vapenfrågan och över 80 procent vill inte att EU ska införa striktare regler för vem som kan få tillstånd att inneha skjutvapen. Dessutom uttryckte 80 procent generellt motvilja mot gemensamma EU-regler för innehav av vapen och ammunition. Dög inte svaren i den första undersökningen när man måste genomföra en till?
Nej, det vi har att göra med är helt enkelt en politik som syftar till att minska mängden vapen i samhället, såväl i EU som i Sverige. Vapenutredningen från i vintras antydde det, EU kommissionär Malmströms senaste utspel bevisar det. Och när EU bestämt sig spelar medborgarnas röster och vilja ingen roll.

Jag har mycket svårt att se att förtroendet för EU blir bättre när man från EU serverar sådana här frisparkslägen. Den redan EU-trötta jägarkåren och landsbygdsbefolkningen lär knappast bli mer positiv av denna utveckling. Därtill har EU fått en stor mängd sportskyttar att sälla sig till skaran av allt mer EU-kritika medborgare.

Här hittar du folkrörelsen: NEJ TILL EU!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar