Med en vorsteh och ett fullt vapenskåp är man glad alla veckans dagar!

torsdag 10 oktober 2013

Gangstrarnas vapen är illegala hela vägen

Som ni märker är jag rätt så irriterad på vapenutredningen som presenterades i våras. Jag tycker att den slår totalt fel, det bakomliggande syftet med den var att öka säkerheten för medborgarna och komma till rätta med illegala vapen. Men man ställde fel frågor (direktiv) och fick ännu felaktigare svar.

Istället för att försöka komma åt illegala vapen koncentrerade man sig på olika former av begränsningar för legala vapenägare, i större utsträckning skytterörelsen än jägarkåren. Men till vilken nytta? GP belyser problematiken i en artikel, en riktigt bra, faktabaserad och nyanserad sådan faktiskt. För det första kan man utifrån beslagtagna vapen se att de vapen som gangstrarna använder i sina skjutningar är:
Det finns i princip två olika typer av skjutvapen på den svarta marknaden:
• Dels de importerade, i huvudsak från Balkanhalvön.
• Dels de som skruvats ihop inom rikets gränser, inte sällan "rattlare" (k-pistar av mindre modell).
Den första kategorin är dock den klart dominerande.
Men hur omfattande är smugglingen? Länspolismästaren i Västra götaland, Claes Friberg berättar:
– Det pågår en ständig trafik mellan det forna Jugoslavien och Skandinavien. Det är en smuggling som på ytan bedrivs i liten skala, men där slutsumman blir stor,
Man borde med andra ord lägga krut på att fånga in vapnen. Men detta är ett sisyfosarbete utan dess like, inte minst då schengenavtalet gjort att vi monterat ner i princip hela tullväsendet.....  Nåja, tullen skmmar i alla fall på ytan, så här ser deras beslag ut:
Tullverket har beslagtagit såhär många vapen de senaste åren:
• 38 (2011)
• 54 (2012)
• 22 (t.o.m 30 juni)
Medan västra götalandspolisen tagit en ansenlig mängd, en mängd som demonstrerar att tullen antagligen inte kommer åt ens en promille med dagens arbetsmetoder:
Västra Götalandspolisen har beslagtagit såhär många vapen de senaste åren:
• 81 (2011)
• 104 (2012)
• 94 (t.o.m 31 juli)
Det kommer alltså in många vapen via massor av små bäckar. Vapnen smugglas inte i bulk utan som styckesaker, kanske till och med inte ens monterade utan i delar..... Och dyra kan man inte påstå att de är, enligt GP ligger priserna i Göteborg på:
Enligt uppgift går det i dag att illegalt köpa en pistol 22 mm (SIC!)  för mellan 3 000 och 5 000 kronor. För ytterligare en tusenlapp kan man få en serbisk Zastava 765.
En automatkarbin, AK 47, uppges kosta runt 10 000 kronor.
 Det är med andra ord billigare att köpa en AK47 än en rakrepeterande bössa eller ens en halvautomat för jaktbruk. Så varför komma med en massa nya inskränkningar kring de legala vapnen när de inte ens är intressanta för buset. Jag kan inte förstå det som något annat än politiskt snömos förklätt till dådkraft. Regeringen kommer när de får frågan kunna säga:
"Vi har gjort vad vi kunnat, vi har ju skärpt vapenlagstiftningen"
Ja, det har man för visso, i alla fall det sistnämnda. Men  en satsning på tullen skulle ge större påvisbar effekt än nuvarande förslag. Å andra sidan finns det små ljus i tunneln, polisen i Västra Götaland har börjat göra små trevare till forna Jugoslavien, med en framställan om problemet och en önskan om att börja samarbeta för att begränsa det. Jag skulle tro att om EU gjorde detta gemensamt så skulle vi se en mätbar effekt, en effekt som skulle vara större än effekten av EUs nuvarande strävan efter att förbjuda alla halvautomatiska vapen. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar