Med en vorsteh och ett fullt vapenskåp är man glad alla veckans dagar!

torsdag 10 oktober 2013

En gammal granskning av direktiven för vapenutredningen

Fick nyss kännedom om en gammal blogpost i vilken själva direktiven för vapenutredningen granskas. Jag måste säga att "statsmannen" träffade väldigt rätt i sin analys. Vapenutredningen är inget annat än politiskt snömos och dimridåer, ett försök att visa utåt att man från statens sida gör något för att begränsa de illegala vapnen. Eller förresten. Det är ju inte det man gör. Man begränsar tillgången på legala vapen.....

Jag tar mig friheten att göra ett längre citat från Statsmannens bloggpost (men jag ändrade originalfärgen på texten till svart):
* analysera reglerna om förutsättningarna för enskilda att inneha målskjutningsvapen,

Självklart! Black Cobras, Brödraskapet och allt annat som de heter går först med i lämplig pistolskytteklubb och söker efter 6-12 månader licens på sin första pistol som är en kaliber .22LR, dvs. lämplig för att möjligen skjuta ihjäl kaniner med. Därefter efter ytterligare 6-12 månader får de licens på en 9mm eller .357 Magnum och börjar därefter bära vapnet på allmän plats och i största allmänhet mörda kriminella konkurrenter.

* ta ställning till om det finns behov, och i så fall ange vilka, som kan berättiga att enskilda medges tillstånd att inneha helautomatiska vapen och utreda under vilka förutsättningar tillstånd till innehav av halvautomatiska vapen bör medges,

Helautomatiska vapen förekommer nästan inte alls i samhället, förutom visst tävlingsskytte som är kopplat till Försvarsmakten. Det är i regel individer som genomfört registerkontroll och befunnits lämpliga på många sätt ur samhällets synvinkel. Halvautomatiska vapen däremot är ganska vanligt inom jakt, både hagel och kulgevär. Vad gäller halvautomatiska pistoler så används de till bland annat olympiskt pistolskytte, nationellt pistolskytte och även IPSC (dynamiskt skytte). Sannolikheten att X-Team eller Hells Angels går med i dessa verksamheter och legalt skaffar sig vapen för sin illegala verksamhet är minimal till obefintlig.

* ta ställning till om, och i så fall i vilken utsträckning, vapenmagasin bör utgöra en sådan vapendel som ska jämställas med skjutvapen vid tillämpningen av vapenlagen, eller om hantering av vapenmagasin bör kontrolleras på något annat sätt, 

Här är man alltså inne på det som man pysslade ett tag med i USA, dvs. man vill förbjuda eller begränsa tillgången till magasin med hög kapacitet. Redan idag finns det begränsningar för hur många skott man får ladda i ett jaktvapen. Många skyttegrenar har kapacitetsbegränsningar i någon form idag för att inte skyttet ska bli för mycket av en materielsport eller för att ha likadana sportsliga förutsättningar. Idag är kanske en del av problemet i vissa fall att man har för mycket magasinskapacitet. Det räcker med att konstatera att vid guldsmedsrånet så avlossade polisen 16 skott utan att åstadkomma annat än fara för allmänheten. Med fyra rånare borde en skickligare skytt ha nöjt sig med fyra skott och fyra träff. I kriminella kretsar brukar man dessutom inte utmana på duell, utan man gör på det gamla hederliga sättet, dvs. ett överfall eller skjuter bakifrån i ryggen eller huvudet. Dvs. det räcker med ett skott och magasinsbegränsningen blir då akademisk.
 Den som är intresserad kan ju jämföra dessa kommentarer kring direktiven med mitt remissvar på själva utredningen.....

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar