Med en vorsteh och ett fullt vapenskåp är man glad alla veckans dagar!

tisdag 22 oktober 2013

EU vill skärpa vapenlagar - ljuger om statistiken

Det är ingen hemlighet att EU strävar efter att skärpa vapenlagarna:
Reducing gun violence could also be done by tightening the EU internal market Directive on the possession of weapons in the Member States, by for example reducing access to particularly dangerous weapons models for civilian use.
Med "särskilt farliga vapen" avses såklart enhandsvapen, samt hel- och halvautomatiska vapen. Så när  Cecilia Malmström i ett led i denna process i SvD brännpunkt skriver:
(Spekulationer har förekommit om att EU skulle vara i färd med att förbjuda halvautomatiska vapen. Det stämmer inte.)
Är det en sanning med modifikation. Precis som väldigt mycket annat i Malmströms SvD inlaga. Forskaren Erik Lakomaa kontrar:
 – På sidan elva i Malmströms rapport återfinns förslagen. Förbud mot k-pistskytte, restriktioner mot halvautomater och reglering av magasinstorlek, twittrar Erik Lakomaa.Dessa förslag finns redan med i en svensk utredning om nya vapenlagar som regeringen beställt.
Nu har detta även tagits med när EU-kommissionären Cecilia Malmström (FP) är med och förbereder en gemensam EU-lagstiftning om vapen.
Det finns alltså all anledning att se den svenska vapenutredningen i ett större politiskt perspektiv... Lakomaa har även en hel del synpunkter på hur Malmström dribblar med siffror:
 – Cecilia Malmström skriver att vapenstölder från svenska bostäder har minskat, men att de fortfarande ligger på cirka 140 anmälda stölder per år. Det senaste åren det finns statistik över är 2010 då det tillgreps vapen vid 87 tillfällen. Siffran Malmström redovisar är med andra ord 60 procent högre än faktiskt antal stölder, säger Erik Lakomaa i ett mejl till Svensk Jakts redaktion.
Han är också kritisk till hur EU-kommissionären beskriver hur legala vapen använt i samband med dödligt våld i Sverige under 00-talet. I debattartikeln i SvD hävdar Cecilia Malmström att det skett i ett till tre fall årligen.
– Den faktiska siffran är 13 fall med legala skjutvapen under hela perioden 2000-2010. Det ger i genomsnitt 1,3 fall per år (Hagelin 2012). Ett till tre fall årligen låter ju dock mer än 1,3 fall årligen, konstaterar Erik Lakomaa lakoniskt.
Vidare påpekar Lakomaa via FB:
Hittar ytterligare fel i Malmströms rapport: Påstås att Sverige har 0,41 vapenmord/100 000 invånare (vilket skulle ge 39 vapenmord totalt). Den faktiska siffran är 17. Det ger 0,18/100 000 invånare. Malmström överdriver m a o med 140%.
Svenska Sportskytteförbundet tillsammans med Svenska Jägareförbundet (varför saknas Jägarnas Riksförbund?) har tillskrivit Malmström i frågan. Det är ett tämligen skaråt formulerat brev med en kvarts miljon väljare bakom:
Det vore därför mycket olyckligt och skulle strida mot gängse EU-rättsliga principer – däribland proportionalitetsprincipen – ifall ytterligare restriktioner skulle införas för lagligt vapeninnehav när det egentliga problemet ligger i otillräckliga gränskontroller och bristanden prioriteringar från polisens sida.
EU-komissionen har även dolt andra fakta. Malmström menar i sin debattartikel att man har ett stort stöd bland EU-medborgare för att skärpa vapenlagarna, men detta är en sanning med modifikation. Först lade EU ut en webenkät som fick en makalös svarsfrekvens, men svaren låg inte i linje med de svar man ville ha så då beställdes en "vanlig" opinionsundersökning. Jakt och Jägare refererar Erik Lakomaa som granskat siffrorna (även Svensk Jakt tar upp samma problem):
En granskning av Malmströms ”public consultation” visar följande:
• 80 procent tycker att EU gör tillräckligt i vapenfrågan idag.
• 80 procent vill inte ha EU-regler om innehav.
• 85 procent vill inte ha EU-regler om förvaring.
• 78 procent vill inte ha EU-regler om tillverkning och försäljning
En av frågorna var:
”I vilken utsträckning skall EU införa striktare regler för vem som kan få tillstånd att inneha skjutvapen?”
Resultatet blev följande:
• Inte alls: 80,25 procent.
• I viss mån: 13,56 procent.
• I betydande mån: 5,74 procent.


Riksjaktvårdskonsulent Daniel Ligné kommenterar detta med en jämförelse med motsvarande undersökning angående sälprodukter för några år sedan:
 – Då vägde resultatet av undersökningen mycket tungt. Att majoriteten av de som svarat bodde i USA hade ingen betydelse, eftersom resultatet stödde kommissionens uppfattning. När man nu har fått ett avvikande svar från medborgarna när det gäller EU:s inflytande över medlemsländernas vapenlagstiftning, väljer man att inte bry sig om vad folket tycker, säger Daniel Ligné.
Erik Waltin, som agerat gästskribent här tidigare, kommenterar det hela med orden:
 – Det är uppenbart att Cecilia Malmström noggrant valt ut den statistik som passar hennes syften, och att hon helt ignorerar statistik som säger något annat, säger Erik Walltin som inte tycker att ett sådant förfarande hör hemma i en demokrati.
– Att på detta sätt fråga tills man får rätt svar visar tydligt att man bara försöker få legitimitet för sina egna idéer utan att egentligen ha något intresse av vad folk verkligen tycker, fortsätter han
Göteborgsposten har en krönika om vapenlagar den 21/10. Där framhålls poängerna med ett samlat regelverk i EU vad gäller vapen. Man hyllar förslagen till skärpning av straffsatserna för vapenbrott. I slutet av krönikan klämmer skribenten till med:
Kritik har riktats mot utredningen för att den skulle vara mer riktad mot legala än illegala vapeninnehav. Det gäller i så fall främst förbudet mot automatvapen i privat användning, som drabbar ett antal k-pistklubbar. I övrigt är kritiken till största delen omotiverad och oprecis och bör inte utgöra något hinder för att genomföra erforderliga skärpningar.
Inget kan vara mer fel. Journalister bör kunna identifiera snömos när de ser det, men tydligen inte GPs ledarskribent. Kanske borde vederbörande fundera över en karriär som diskare, om inte annat så för att lära sig känna igen skit när det dyker upp framför näsan. Jag skrev i inledningen till mitt remissvar på vapenutredningen följande, som jag fortfarande tycker fångar problematiken väl:
De föreslagna lagskärpningarna ter sig som en meningslös inskränkning av enskildas möjlighet att utöva skytte som hobby, en skärpning som kommer att ha föga effekt på kriminellas tillgång till skjutvapen samt skjutvapens nyttjande i samband med dödligt våld. Lagskärpningarna är ett spel för gallerierna och missar viktiga möjligheter som skulle öka den allmänna säkerheten. Förslagen bör i de flesta fall avvisas och ersättas med lagförändringsförslag som ger reell effekt utan att ”döda” flera sportskyttegrenar. Det reella problemet är illegala vapen, inte legalt innehavda vapen då all tillgänglig statistik visar att dessa är tämligen ointressanta för kriminella.
Förstå mig nu rätt. Jag försvarar inte på något vis att skjutvapen används vid dödligt våld men jag är tveksam till om ytterligare skärpta regler för legala vapeninnehavare stoppar buset från att använda sina illegalt insmugglade vapen. Problemet stavas idag snarare Schengenavtalet än slapp vapenlagstiftning. Och det VET Cecilia Malmström, men hon väljer att blunda! Däremot har vänsterpartiet förstått just den delen av problematiken! De ser även att gängkriminaliteten är ett av problemen vad gäller den nuvarande ohållbara situationen i några av våra städer, inte det legala vapenägandet. Att skärpa straffsatserna för olaga vapeninnehav verkar det dock råda politisk koncensus kring.

Mer att läsa:
EUs oppionionsundersökning kring vapen.
Malmströms pressrelease, EU.

Uppdaterad 22/10: 13.30, 15.00.

5 kommentarer:

 1. Skrämmande hur man handskas med tillgänglig statistik, polistanten pratar i nattmössan, är det någon som borde se över sin vapenhantering är det polisen, glömda vapen på toaletter vid flera tillfällen, bristfällig hantering av laddat vapen, vådaskott, dålig skjutvana.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det är en stor skillnad mellan folk och folk. Poliser som har vapen i tjänsten drabbas av någon dags löneavdrag om de är försumliga medan vi vanliga dödliga blir av med licenserna om vi skulle tabba oss.
   Statistikhanteringen är förskräcklig. Och kikar man på Malmströms FB sida så är hennes (pressekreterares) svar helt uppåt väggarna. De är direkt undvikande. Vill inte diskutera sakfel utan hänvisar bara till andra källor (t.ex. BRÅ istället frö Lakomaa vad gäller stölder av vapen trots att Lakomaa visat att BRÅs statistik är gravt missvisande). Men det är klart, detta är ju politik och inte forskning, då är sanningen helt plötsligt något man kan tumma med så länge den talar för det man själv förfäktar.

   Radera
 2. Malmström är väl känd som en "gammal" jaktmotståndare om jag inte är helt ute och cyklar.
  Skrämmande att GP går på samma linje, verkar tyda på okunskap.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Aha, hade ingen koll på Malmströms åsikter.

   GP är som övrig media, helt okritisk till följd av hård tidspress. Ingen journalist har idag tid att skriva något initierat eller djuplodande eftersom allt skall gå så in i helvete fort. Helst skall man publicera nyheten innan den hänt för då ligger man före konkurrenterna.

   Radera
  2. Jag har varit GP trogen i 40 år och det mesta som skrivs är förhållandevis väl nära sanningen är nog en av de bästa dagstidningarna. DN är ju jaktfientlig så det ryker om den.

   Radera