Med en vorsteh och ett fullt vapenskåp är man glad alla veckans dagar!

måndag 21 oktober 2013

Dags för spillningsinventering...

Kom nyss tillbaka från ett möte kring den spillningsinventering vi skall påbörja i vårt älgskötselområde. Jag och grannen fick en trakt med 40 inventeringpunkter vi skall ansvara för. Eller ja, jag ansvarar och han hjälper till. Länsstyrelsen presenterar metoden såhär:
Metoden bygger på att man räknar antalet spillningshögar på ett stort antal slumpvis placerade provytor. Utifrån det resultat man får räknar man ut hur mycket spillning det bör finnas på hela området. Mängden spillning kan sedan räknas om till en ungefärlig älgtäthet, eller om man har inventeringsresultat från flera år, användas som ett index på älgstammens utveckling.
Från och med hösten 2013 kommer Länsstyrelsen att erbjuda hjälp till spillningsinventering för intresserade områden. Länsstyrelsen kommer att erbjuda ett färdigt kartmaterial som innehåller det material som behövs för att komma igång med inventeringen i ert område. Låter detta intressant kontakta er förvaltningsgrupp alternativ en viltvårdshandläggare på Länsstyrelsen.
Fördjupade instruktioner kan man läsa HÄR. Jag kollar och läser det i morgon. Det verkar vara samma metod som jag hört om ett flertal gånger på olika vindkraftkonferenser, men då avseende hur renar påverkas av vindkraftbyggnation. Men då inventerade de punkter som var 15 kvadratmeter stora, vi skall inventera 100 kvadratmeter på varje punkt. Läs om renspillningsinventeringen HÄR.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar