Med en vorsteh och ett fullt vapenskåp är man glad alla veckans dagar!

onsdag 11 september 2013

Lite vapennyheter och blandade tankar

Jag är tjatig, jag vet, men detta är viktiga saker. Det gäller ett av våra främsta redskap när vi jagar - skjutvapnet....

I vintras presenterades vapenutredningen, i den föreslås en rad inskränkningar i fråga om möjligheten för privatpersoner att inneha skjutvapen. Inskränkningarna berör jägare i relativt begränsad utsträckning men de öppnar upp för framtida inskränkningar och skärpningar som då utan tvekan kommer att drabba jägare. Hur som helst, jag och flera med mig anser att vapenutredningen är missriktad. Utredaren själv, polishögskolans rektor Doris Högne Rydheim kommenterar kritiken såhär:
Och det är inte svårt att finna personer som retat upp sig på eventuella inskränkningar i rätten att äga vapen i Sverige. Den borgerliga tankesmedjan Timbro ansåg att Rydheim skjuter bredvid målet. Doktor Rolf Granér vid Linnéuniversitetet twittrade snabbt att han inte förstår varför ämbetsmän och inte forskare med träning att värdera data utses till utredare.
– Och jag håller förstås inte med. Vad de inte ser är att vi måste vara tidigt ute, stämma i bäcken innan vi får verkliga problem med legala skjutvapen.
Det hon inte nämner är att legala vapen inte är ett stort problem och inte heller varit det på mycket lång tid. Hon nämner inte heller att mängden vapen i de svenska hushållen minskat med minst 25% bara genom att inte längre låta hemvärnsmännen ha vapen hemma. Hon nämner inte att de nu rådande vapenförvaringsreglerna innebär att mängden stulna legala vapen är i princip helt försumbar i sammanhanget.

Men varför Doris Högne Rydheim inte vågar ta upp det egentliga problemet blir jag inte klok på. Problemet är ju att det smugglas in mängder med vapen. Och att tullen inte vågar göra något åt det. Trots att de uppenbarligen känner till det! Expressens Markus Hankis tar dock upp detta i en intressant krönika:
Schengenavtalet finns i dag i vår värld som om den vore en mänsklig rättighet, en självklarhet. Men den är även en elefant mitt i debattrummet, som vi måste börja tala om - det är något ruttet med de öppna gränserna inom Europa.
Nej, jag talar inte om det faktum att människor får passera gränserna utan att ansöka om visum (som på den, i alla fall enligt vissa högerextrema element, "gamla goda tiden"). Jag syftar till avvecklandet av vår gränskontroll och tullverksamhet längs densamma.
Ett konkret resultat av denna "Schengen-bonus" är att det blivit avsevärt lättare att smuggla in vapen till Sverige.
De flesta poliser vi på GT talar med säger att majoriteten av de illegala vapnen i Sverige kommer från Östeuropa och Balkan. Vapen som när de väl smugglats in i ett EU-land har en alltför enkel väg förbi gränsen in till Sverige. Och eftersom vi har förbundit oss till att följa det gemensamma regelverk som finns inom det europeiska samarbetet är möjligheterna för oss att göra något åt denna rävsax märkbart begränsade.
Vidare beskriver Hankis hur han vid en resa till Belgrad nyligen fick ett erbjudande:
Sedan erbjöd han sig att fixa fram ett automatvapen från Bosnien för 150 euro.
"Men ni får vänta ett par dagar så jag kan ta det över gränsen", sa han - som avslutning på vår lunch, efter en guidad tur av staden.
150 euro, insmugglad och klar! Det är vad man får ge för ett illegalt automatgevär, och Doris vill skärpa  reglerna för oss legala vapeninnehavare. Något är mycket  mycket konstigt i detta resonemang. Och när vi nu ändå är inne på att fröa vapen över gränserna så kommer sverige antagligen att få betala böter för sina skärpta krav på märkning av vapendelar, i princip är det frågan om en dubbel märkning varvid Sverige går längre än vad EU-direktivet föreskriver.

Samtidigt skall man som jägare och privat vapeninnehavare vara medveten om att det pågår EU-förhandlingar kring kraftiga skärpningar av möjligheten till legalt vapeninnehav. Antagligen spelar det med i bakgrunden när man skall förstå de förslag vapenutredningen lade.
EU:s inrikesministrar kommer i november att få ett förslag kring vapenlagstiftning, som tar upp olika länders lagar och förslag på minimistraff.
Så länge man fokuserar på illegalt vapeninnehav och inte försvårar legalt vapeninnehav ytterligare ser jag inte några jätteproblem med detta. Att höja straffet för vapenbrott ser jag inte några problem med. Men vi vapeninnehavare måste vara på vår vakt så att det inte slinker med förslag som slår mot oss, vilket det definitivt gjorde i vapenutredningen. Men problemet är fortfarande tillgången på insmugglade vapen, det är där man måste börja arbeta. Jag tycker fortfarande att jag lyfte fram de relevanta problemen i avslutningen på mitt remissvar på vapenutredningen. Det är väl värt att återge de fem punkterna i detta sammanhang:


Följande punkter är viktigare för den allmänna säkerheten och hade fått betydligt större effekt än de skärpningar av vapenlagen som föreslagits i vapenutredningens slutbetänkande:
1.      Insmuggling av illegala vapen måste stoppas. Den absoluta majoriteten av de vapen som används i illegala sammanhang är insmugglade från annat land, enligt BRÅ är ursprunget Balkan. Om de mellanlagrats i Sverige eller kommer kontinuerligt är irrelevant, det är ytterligare införsel som måste stoppas och det kräver ett ökat gränsskydd och tull, tullens bemanning måste utökas inte minskas som skett under de senaste åren.
2.       Bakgrundskontrollen av de som söker vapenlicens måste öka. Det måste göras bakgrundskontroll mot såväl belastningsregister som SÄPOs register. Kraven kan inte vara lägre för civilt innehav av vapen än för att t.ex. bli soldat eller hemvärnsman.  Sökandes make/maka/sambo skriven på samma bostad bör också bakgrundskontrolleras, att en make/maka till en grov brottsling kan beviljas vapenlicens är naturligtvis tveksamt ur samhälleligt säkerhetshänseende.
3.       Lagen om läkares skyldighet att anmäla till polis när en patient är olämplig att inneha skjutvapen måste tillämpas med självklarhet och inte som idag endast i undantagsfall.
4.       Vapenförvaringen i Sverige är överlag god. Kraven på säkerhetsskåp enligt SS 3492 ger kriminella få möjligheter att komma över vapen vid inbrott, däremot bör det straffbeläggas att förvara nyckel till vapenskåp gömd i samma bostad som vapenskåpet. Nyckel skall förvaras på person eller på annan plats. Detta kommer att förhindra en stor del av de vapenstölder som trots höga krav på förvaring faktiskt genomförs. En möjlighet är att ställa krav på att externt kopplad larmanordning finns för den bostad där vapen förvaras under säkert lås.
5.       Centralisera hela vapenlicenshandläggningen så att regionala skillnader i tillämpning i licensgivning försvinner. Detta ökar rättssäkerheten och minskar risken för misstag (färskt exempel är felaktig licensgivning i några län för Ruger mini 14 efter att detta vapen förbjöds för jakt). Antagligen minskar de genomsnittliga handläggningstiderna på detta sätt. Eventuellt kan licensansökningskostnaden höjas om det behövs för att täcka faktiska kostnader och möjliggöra att tillräckligt många handläggare finns i tjänst för att göra handläggningstiderna rimliga vilket de inte är i dagsläget.

Och en sak till, en sak som knyter an till den sista punkten. Tydligen har polisen problem med sina databaser så under den senaste veckan har man inte kunnat handlägga några vapenlicensärenden alls....

Slutligen. För att sätta lite perspektiv på saker och ting, en god nyhet. Vi ser tidningar som skriver krigsrubriker kring skottlossningarna i Göteborg, det skriks på hårdare tag. Läget är katastrofalt. Och det kanske det är i några förorter i Göteborg. Men väljer man att lyfta blicken så finner man följande pressmeddelande från Polisen:
Polisens halvårsstatistik för anmälda brott om våld i offentlig miljö, misshandel utomhus mot person 15 år eller äldre, visar på en fortsatt minskning under 2013. Det har anmälts 13 procent färre brott jämfört med samma period föregående år.
Antalet anmälningar har minskat stadigt sedan 2007 med mellan 1 – 5 procent årligen och årets minskning är kraftig i jämförelse med tidigare år. Störst minskning har skett i Jämtland med 28 procent, följt av Dalarna och Norrbotten med 23 procent.
Så trots att media vill få oss att tro att det är livsfarligt att gå ut på gatan i Göteborgs förorter så visar våldsstatistiken något helt annat. Den visar en minskning, varje år, sedan 2007 med en rekordminskning i år!  Det kan man glädjas åt, samtidigt som man med fog kan fundera över medias skrämselpropaganda. Men skrämselnyheter säljer väl bättre än nyheter som är glädjande!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar