Med en vorsteh och ett fullt vapenskåp är man glad alla veckans dagar!

lördag 24 augusti 2013

JO-anmälan av polismyndigheten till följd av långsam handläggning

Härom dagen fick jag avslag på min ansökan om ett 7:e jaktvapen, ett vapen som bara skulle användas till eftersök. Eftersom det tagit över åtta månader att fatta beslutet har jag nu JO-anmält polismyndigheten. Hittills i år jag polismyndigheten i västra götaland blivit anmälda ett dussin gånger i fråga om just saktfärdighet i vapenhandläggningsärenden:

Beskriv vad som hände och när det ägde rum

I december 2012, jag tror det var den 14:e, lämnade jag in en ansökan om vapenlicens. Detta gällde ett 7:e vapen för jaktbruk, mer specifikt ett vapen helt anpassat för eftersök på skadat vilt. Under våren har ansökan kompletterats men inte förrän 21 augusti togs beslut i ärendet. Att avgöra om jag har ett kvalificerat behov eller ej och därmed kan tillåtas inneha ett 7:e jaktvapen kan rimligen inte behöva ta över 8 månader att besluta. Det är långsam handläggning jag vänder mig.

På vilket sätt anser Ni att myndigheten/tjänstemannen har agerat felaktigt?

Saktfärdighet i handläggning.

Övriga upplysningar

Jag har inget att erinra mot beslutet som sådant, det jag vänder mig mot är orimligt lång handläggningstid.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar