Med en vorsteh och ett fullt vapenskåp är man glad alla veckans dagar!

torsdag 1 augusti 2013

Därför jagar jag räv!

Idag är det den 1 augusti. Då startar den allmänna rävjakten. Nu finns det iofs vissa möjligheter att under särskilda omständigheter jaga räv även tidigare, olika former av skyddsjakt är det då som gäller.

Jag jagar gärna räv. Det är en rolig och ofta utmanande jakt. Den kan varieras extremt mycket. Man kan vaka, locka, åtla, dreva, gryta mm. Det är en del av tjusningen. Men det är inte bara för att det är en rolig och utmanande jakt som jag sysslar med den. Här följer ett antal anledningar:

Biologisk mångfald
Räven är en hård predator. Den är fenomenalt duktig på att finna det som finns på marken. Många markhäckande fåglar drabbas hårt av rävens predation. I fjällvärlden är rödräven en så allvarlig konkurrent till fjällräven att det i flera områden ges skottpengar på rödräv. Så för att ge ungar chansen att bli större och stärka stammarna av hotade arter är det väl motiverat att jaga räv. En av mina jaktmarker ligger för övrigt i ett naturreservat, där är ett av kriterierna för arrendet att jag aktivt jagar räv och andra predatorer. På södra Öland samarbetar t.ex. länsstyrelsen och de lokala jägarna för att minska rävstammen i syfte att gynna fågellivet.

Smittor
Rödräven bär på en mängd smittor. Trikiner är vanligare bland rävar än bland andra däggdjur. Den bär på fransk hjärtmask, vilken kan drabba våra tamhundar. Den är värd för rävens dvärgbandmask som är direkt livsfarlig för oss människor. Sedan är rävskabben av allt att döma i ökande, inte minst på grund av att rävstammarna nu är väldigt täta så rävarna exponeras ständigt för denna obehagliga parasit. Genom att jaga räv minskar man alltså risken för spridning av allvarliga smittor och parasiter.

Ekologisk matproduktion
Vilt är, som jag ser det, det mest ekologiska och etiskt försvarbara kött man kan äta. Räven är en skicklig beståndsreglerande predator vilket rävskabben tydligt visade. När räven minskade ökade stammarna av småvilt som blev tillgängliga som människomat avsevärt. 40-80% av rådjurskiden blir rävmat, själv räknade jag till 37 bakben från rådjur vid ett rävgryt jag besökte i Vetlandatrakten för ungefär 10 år sedan. 37 bakben motsvarar minst 20 rådjur. Hade dessa fällts under jakt ett halvår senare hade köttutbudet blivit bortåt ett kvarts ton prima ekologiskt kött. Nu fick motsvarande köttmängd produceras industriellt istället. En välriktad kula som tagit tiken av daga i februari hade t.ex. besparat 250 broilerkycklingar 3 månader av industiell uppfödning.... Men så kan man ju inte tänka säger många i djurrättssvängen. De har fel, det kan jag se på vår familjs kvitton om inte annat. Mängden industiellt framställt kött är för vår del direkt relaterat till hur jakten har gått. Eller ja, nästan i alla fall. Vi köper i alla fall till hälften ekologiskt kött.

Stor stam
Rävstammen är idag stor. Kanske till och med större än den någonsin varit tidigare i vårt land. Inte minst beror det på hur vårt landskap och vår miljö ser ut. Inte minst som räven i stora delar av landet bara har människan som fiende. Jakt är det medel vi har att reglera stammarna på.

Päls
Rävens päls är fenomenalt fin. För några år sedan skulle "alla" i städerna har mössor med påsydda pälsdetaljer. Det var päls från farmad räv. Varför finns det inte en större marknad för skinn vild räv? Den är ekologiskt och etiskt sätt bättre på alla sätt och vis. Men visst, den är inte blå.....

Hat!
Näe. Jag hatar på intet sätt rävar. Jag gillar rävar, tycker att det är vackra och fascinerande djur. Inte minst för deras välutvecklade sinnens skull, sinnen som gör dem lika svårjagade som lättlurade.... Däremot anser jag att räven bör jagas hårt. För att höja kvaliteten på rävstammen! Så den som påstår att jag skulle hata räv är fullständigt dum i huvudet och har inte förstått någonting.

Jag jagar alltså räv för att det är roligt och utmanande, för att gynna den biologiska mångfalden, för att möjliggöra ett uttag av ekologiskt kött samt för att förhindra smittspridning.

Not: Jag har en regel för min jakt. Den innebär att jag varje år skall fälla fler predatorer (rävar, mårdar, grävlingar etc) än matvilt. Detta för att ekologiskt motivera mitt uttag av kött ur systemet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar