Med en vorsteh och ett fullt vapenskåp är man glad alla veckans dagar!

onsdag 24 juli 2013

Funktionell utrotning

Igår surrade begreppet "funktionell utrotning" av arter omkring i media. Det handlar om att:
......arten har minskat så mycket i antal att den har tappat ekologiska roll. När det händer är risken är stor att andra arter i ekosystemet börjar dö ut.
Resonemanget är intressant men jag tycker att man är lite otydlig i sin inledning när man skriver:
Människans jakt och miljöförstöring har gjort att många arter världen över är utrotningshotade. Samtidigt pågår intensivt arbete med att försöka skydda arter från utrotning.
Med jakt avses såklart även fiske då ett av exemplen är torsk, så som ordet jakt används i detta exempel så tycker jag att det har en onödigt negativ klang. Men jag vet inte om jag håller med om miljöförstöring, inte helt i alla fall. Jag skulle vilja peka ut habitatförändring som en bidragande orsak. Men det kanske man räknar in? I vår del av världen är det habitatförändring och inte jakt eller just nu miljöförstöring som är det stora hotet mot biologisk mångfald i vilken arters funktioner såklart är viktiga. Är habitaten för små eller inte hänger samman med andra områden kan man faktiskt säga att den biologiska mångfalden på platsen egentligen är rätt ointressant, eller i alla fall oviktig då den stora funktionen gått förlorad. Det blir frågan om ett levande lokalt zoo eller botanisk trädgård snarare än ett stort fungerande ekosystem.

Hur som helst, lyssna på radioinslaget, det är intressant:

Lyssna: Viktiga arter kan vara funktionellt utrotade

1 kommentar:

 1. Man måste ju skylla på någon...

  Torsken utanför Newfoundland försvann på grund av för hårt fiske.
  Torsken i Östsjön försvinner på grund av habitatförändringar genom minskat saltvatteninflöde till Östersjön.

  7 miljarder människor måste påverka...

  Fast i Sverige har väl den biologiska mångfalden ökat.
  Mink, mårdhund, bisam, signalkräfta, marmorkräfta.....
  Och dovhjort.
  Kunde vara kul med ytterligare djur, som visent?

  SvaraRadera