Med en vorsteh och ett fullt vapenskåp är man glad alla veckans dagar!

måndag 20 maj 2013

Pressmeddelande från Naturvårdsverket angående vargjakt

Pressmeddelande från naturvårdsverket:
Naturvårdsverket överklagar Förvaltningsrättens dom om den selektiva och riktade jakten på vargar i de mest inavlade reviren. Naturvårdsverket vill få klarlagt om det går att använda selektiv och riktad jakt i arbetet för att få en långsiktigt livskraftig vargstam med gynnsam bevarandestatus.
Den selektiva och riktade jakten är ett verktyg för att snabbare kunna minska inaveln och påskynda den genetiska förstärkningen av vargstammen.
─Vi behöver arbeta med flera verktyg för att minska inaveln i vargstammen och jakt är ett viktigt verktyg för viltförvaltningen. Det är betydelsefullt för det fortsatta arbetet att få klarlagt om en selektiv och riktad jakt mot de mest inavlade reviren är en möjlig åtgärd i arbetet med genetisk förstärkning, säger Ruona Burman, viltsamordnare på Naturvårdsverket.
Naturvårdsverkets inställning är att den genetiska förstärkningen bör komma först innan vi kan ha en vanlig licensjakt på varg. Den selektiva och riktade jakten, som är en åtgärd i förvaltningsplanen för varg, är ett verktyg för att snabbare kunna minska inavel och ska därför inte blandas ihop med vanlig licensjakt. Den riktade jakten är en av flera åtgärder för att minska inaveln i vargstammen och ett led i arbetet med den genetiska förstärkningen.
Fakta om selektiv och riktad jaktI början av året fattade Naturvårdsverket beslut om att genomföra en selektiv och riktad jakt med ett tydligt syfte att minska inaveln i vargstammen. Den riktade jakten gällde vargar i de mest inavlade reviren eftersom syftet var att minska inaveln. Enligt ett underlag från forskare är en selektiv och riktad jakt den enda åtgärd som på kort sikt kan minska inavelsgraden. Beslutet överklagades och jakten avbröts. Förvaltningsrätten biföll överklagan och upphävde Naturvårdsverkets beslut om selektiv och riktad jakt i en dom den 2 maj. Naturvårdsverket har nu valt att överklaga domen.
Naturvårdsverkets beslut gällde:
- De mest inavlade reviren omfattades av den riktade jakten.
- I varje utpekat revir fick högst två individer fällas. Jakten skulle inriktas mot grupper av varg och skulle, om möjligt, bedrivas så att högst ett av alfadjuren fälls.
- De som hade jakträtt som omfattar varg i de utvalda reviren fick jaga.
- Beslutet gällde mellan 31 januari och 17 februari 2013. Under den 31 januari fick man endast spåra.
- Jaktledaren skulle minst en gång i timmen rapportera in till aktuell länsstyrelsen om resultat från jakten.
- Naturvårdsverket följer utvecklingen av vargstammens genetiska status.
Berörda revir:
Listan över revir reviderades när ny information kom från berörda länsstyrelser.
- Brattfors Värmlands län
- Fulufjället Dalarnas län
- Acksjön Värmlands län, byttes till Värnäs vid upptäckt av en genetiskt viktig varg i Acksjön.
- Ulriksberg Örebro län
- Villingsberg Örebro län
- Kloten Dalarnas och Örebro län
- Hedbyn Örebro och Västmanlands län
- Kölsta Västmanlands län, ersattes med Våmhus, Våmådalen i Dalarnas län eftersom Kölsta-reviret var tomt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar