Med en vorsteh och ett fullt vapenskåp är man glad alla veckans dagar!

tisdag 28 maj 2013

Hat och hot mot journalister

JMG (journalisthögskolan i Göteborg) har genomfört en undersökning med journalister kring hat och hot. Det finns mycket intressant att läsa i sammanfattningen av forskningen som presenterats i form av ett nyhetsbrev. Men det jag fastnade för var stycket kring vad som utlöser hat och hot:
I undersökningen fick de som ville beskriva vad de ansåg utlösa hot eller hat. Av  dessa kommentarer framgår att journalister kan drabbas av hot eller hat av i stort sett vilket skäl som helst.
Det finns de som uppger att de hotats sedan de berättat om dataföretaget Apple, programmeringsspråket Java, om klimatfrågan, om dubbdäck, om jakt, om vård, om lokal politik och om företag. Journalister kan hotas och häcklas för att radiotablån ändras, för att journalistiken i allmänhet inte passar personen, för att fel person blivit programledare eller för att de dyker upp på olycksplatser med mera.
Även om det är svårt att kvantifiera kommentarerna så är det några ämnen som på ett påtagligt sätt sticker ut som framkallare av hot och hat.
Den absolut vanligaste orsaken till hot och hat är texter eller inslag som på något sätt rör invandring eller flyktingmottagande i dess vidaste bemärkelse. Därefter kommer allt som på något sätt kan kopplas till feminism, genus eller jämställdhet mellan könen. Inte långt därefter kommer texter och inslag om brott, sport och sverigedemokraterna.
Även journalistik om politik och religion leder, av journalisternas kommentarer att döma, ofta till hot. Oftast handlar den då om högerextrem politik eller islam.
Även rovdjur och jakt, då särskilt allt som rör varg, pekas ut som utlösande faktor för hot och hat.
Jag blir inte speciellt förvånad. Jag har skrivit om det förut och kan konstatera att till och med journalism som inte tar ställning, utan förhåller sig neutral, kan utlösa rejält hat från olika grupperingar.

Det finns inom vissa grupperingar en mentalitet som innebär att de som inte är uttalat med oss är definitivt emot oss. Jag tycker mig se den inom vissa jägarkretsar men oftare blir det synligt inom rovdjursvärnarnas led. Jägarleden har rensats upp ganska väl, men värnarorganisationerna är inte lika noga med att ta avstånd från sina legioner av mörkermän.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar