Med en vorsteh och ett fullt vapenskåp är man glad alla veckans dagar!

tisdag 26 mars 2013

Vi är anmälda, är ni?

Jag anmälde min familj till denna studie så fort jag hörde talas om den:
Jägareförbundet har, i samarbete med Livsmedelsverket, inlett en studie där man ska undersöka om storkonsumenter av viltkött har förhöjda blyhalter i blodet. Förbundet vill därför få tag i familjer som kan tänka sig att ingå i studien.

På Jägareförbundet är Fredrik Widemo ansvarig för blyfrågor och den som tillsammans med Livsmedelsverket genomför studien.
• Varför gör ni den här studien?
– Fler och fler studier visar att det finns blyrester från ammunition i viltkött. Därför har Livsmedelsverket och flera andra europeiska myndigheter infört begränsande råd för konsumtion av viltkött.
– Detta går förstås stick i stäv med vår syn att viltkött är och ska vara en fantastisk och särskilt nyttig råvara. Vi vet dock inte hur mycket av blyet man kan få i sig som egentligen tas upp av kroppen. Det är självfallet det som slutligen spelar roll när man ska bedöma eventuella risker. Nu vill vi alltså undersöka det tillsammans med myndigheterna.
• Men är det här verkligen ett problem värt att lägga resurser på?
– Myndigheterna som är experter på riskbedömningar anser att detta är ett problem. Därmed är det även något som vi måste hantera. Det är vi som är storkonsumenter av viltkött, och finns det negativa hälsoeffekter så är det vi som drabbas. Dessutom så är det förstås så att om vi vill få ha kvar bly i ammunition, så måste vi visa att eventuella miljö- och hälsoeffekter är försumbara, eller att vi kan minimera dem genom ändrad hantering. Här behöver vi alltså hjälp med familjer som vill ingå i studien.
• Ni efterlyser frivilliga – kan vem som helst anmäla sitt intresse?
– Vi letar efter familjer där minst en vuxen och ett barn mellan 3 och 17 år är beredda att ta ett blodprov och svara på frågor om kost-, jakt- och skyttevanor. Men ju fler personer per familj, desto bättre.
– För att förenkla provtagningen har vi tillsammans med Livsmedelsverket valt ut Södermanland, Västmanland, Uppsala, Stockholm, Gävleborg, Jämtland och Västerbottens län.
• Hur går provtagningen till?
– Provtagningen sker på en tid som passar familjen på ett sjukhus eller en vårdcentral i länet. Vilka orter som väljs beror på var familjerna bor, så det är bra om man uppger bostadsort.
• Får man någon ersättning?
– Alla får ersättning för sina reseutlägg mot kvitto, eller för körda mil. Varje barn får dessutom en biocheck motsvarande två biobiljetter som ersättning.
• Hur gör man för att anmäla sig?
– Enklast är att maila mig på fredrik.widemo@jagareforbundet.se. Jag behöver att namn på en kontaktperson och ett telefonnummer så att företaget som hanterar provtagningen kan ringa upp och boka in en tid.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar