Vargkonflikter handlar inte om själva djuret, utan är en social konflikt. Vargmotståndare är ofta upprörda över förvaltningen och – som man ser det – experter i storstäderna som sätter villkoren, säger en norsk forskare.
Så här säger den norske sociologen Ketil Skogen, knuten till Norska institutet för naturforskning, på plats på det pågående vargseminariet i Vålådalen:
— Få människor hatar vargen, tvärtom finns det en beundran för den som en intelligent och skicklig jägare. Man beundrar den gärna – men helst i Ryssland eller Kanada, säger Ketil Skogen.
Den amerikanske miljösociologen Tom Heberlein, knuten till University of Wisconsin och även verksam vid Sveriges Lantbruksuniversitet i Umeå, underströk även han att djuret varg hatas av få. Tvärtom, en majoritet – 61 procent – av svenskarna uppskattar vargen. De uttalat negativa är så få som åtta procent, enligt en mätning som gjordes 2001.
Resterande 31 procent är neutrala – en andel som i och för sig snabbt kan minska om någon vargrelaterad incident skulle inträffa, eller om vardagen förändras negativt på grund av vargen.
— Fokuseringen på att få alla att gilla varg är fel väg. Folk gillar varg. Man borde lägga mer kraft på att hitta metoder att uppmärksamma och stötta människor med farhågor mot varg, säger Tom Heberlein.
Den skandinaviska vargstammen fortsätter att öka. Preliminära siffror som sammanställts av Viltskadecenter pekar på en stam på minst 330 och upp mot 400 djur. Då Norge bara har ett 30-tal av vargarna på sin sida gränsen betyder det alltså att den svenska vargstammen eventuellt kan bestå av upp mot 370 djur.
Inventeringarna som gjorts hittills pekar på minst 33, kanske upp mot 40 föryngringar – valpkullar – i Sverige och Norge våren 2012.
Totalt finns cirka 70 revir med flockar eller par i Skandinavien, en ökning med 10 sedan i fjol. I Sverige är de som tidigare starkt koncentrerade till mellersta Sverige, från Dalsland upp till Gävleborg.
— De senaste åren har vi sett nyetableringar i kärnområdet, så uppenbarligen är det inte för trångt, säger Linn Svensson på Viltskadecenter.
Hon konstaterar att med en växande population ökar också antalet vandringsvargar.
— De kan lika gärna gå söderut som norrut. Så vi kommer att se ett ökat flöde av vargar i södra Sverige, men om de etablerar sig där är svårt att säga, säger Linn Svensson.