Med en vorsteh och ett fullt vapenskåp är man glad alla veckans dagar!

lördag 2 mars 2013

Varg i media februari 2013

Denna månad tänkte jag samla upp nationella vargnyheter under några olika rubriker istället för att som förra månaden presentera dem rent kronologiskt:

Vargjakt
1/2. Våmhusreviret, lokala jägare tycker att jakten är omotiverad då vargarna i detta revir inte attackerar hundar.
1/2. Förvaltningsrätten avfärdar SNF mfl försök att stoppa vargjakten.
2/2. Tre vargar har fällts. 2 djur i Fulufjället, Dalarna och 1 djur i Hedebyn, Örebro & Västmanlands län. Källa. SVA.
4/2. Jägarna som har marker inom VÅmdalsreviret i Dalarna har vägrat att fälla djuren då de anser att dessa vargar är o-dåliga. Dvs de tar inte hundar och de har lämnat tamdjur vid fäbodar i området i fred. Jägarna har föreslagit att de två licenser som finns på vargar där skall överlåtas på annat revir med problem. Naturvårdsverket & länsstyrelsen säger nej till detta med hänvisning till att man antar att hanen i reviret kanske är steril.
4/2. En varg i Värnäsreviret belev påskjuten. Vid eftersök konstaterades att skottet var en bom.
5/2. Representanter för föreningen Nordulv och Action Save the Wolfes planerar aktioner i skogen där de ämnar gå emellan jägare och vargar för att förhindra jakten. Ordföranden i Nordulv säger: - Jag har själv gått emellan flera gånger tidigare och tyvärr inte lyckats få skott på mig. Då skulle det bli stopp på jakten direkt. Jag är beredd att dö om det är nödvändigt. Vi har försökt överklaga beslut om jakten men förvaltningsrätten ansåg inte att det fanns skäl att stoppa den. Detta är ganska allvarliga ord och ett underkännande av det svenska systemets lagar och förordningar, samt demokratiska beslut. Att personen i fråga även sitter som folkvald representant i Katrineholms kommun (ledamot i miljö- och hälsonämnden samt nämndeman i tingsrätten) gör inte saken bättre - snarare sämre. Utgår hon från lag och demokrati eller sitt eget godtycke när hon agerar i dessa organ? 8/1 uppmärksammar Eskilstunakuriren samma nyhet med vinklingen att personen är nämndeman och att det hela är juridiskt tveksamt.
6/2. Jägarna i Våmdalsreviret är besvikna på att naturvårdsverket inte tillåter att licenserna på vargarna där flyttas till annat revir med problem.Det talas om konsekvenser, kanske en eftersökstrejk. Personligen är jag förvånad över naturvårdsverkets agerande, här har man ett perfekt tillfälle att öka sin goodwill på alla sätt, att visa att man lyssnar på de som lever med varg kring sig. Men man väljer alltså att inte göra det. Tyder på att man vill hålla vargförvaltningen så centraliserad som möjligt och knuten till en liten grupp tjänstemän snarare än en förvaltning placerad så nära folket som möjligt vilket t.ex. är regeringens intention samt något vargkommitén poängterade som viktigt i sin åsiktsförklaring.
6/2. Även i Klotenreviret i gränstrakten kring Dalarna/Västmanland/Örebro tycker jägarna att vargjakten kanske är lite onödig, dessa vargar har inte tagit en hund på 15 år. – Det låter som ett idylliskt förhållande mellan vargar och jägare. Det är bara att stödja. Kul att jägarna tänker konstruktivt här. Då kan man mycket väl skjuta två valpar, eftersom det är valparna som bär de dåliga generna, säger Olof Liberg.
6/2. Vargjakten stoppas tillfälligt. Kammarkolegiet inhiberar Naturvårdsverkets beslut. (tillägg 7/2, antagligen spelar det ingen roll vad kammarkollegiet kommer fram till, tiden är på de överklagandes sida)

7/2. Krönika, Svensk Jakt. SNF, WWF, SRF verkar lyckas i sitt uppsåt att stoppa vargjakten, men vad kostar det i frågan om landsbygden? Kommer dessa organisationer nu att bli än mer stadsbaserade? Jfr krönika i Jakt & Jägare om miljöorganisationernas makt.
7/2. LRF är mycket kritiska till att vargjakten stoppas.
7/2. Jägareförbundet Värmland: – Empatilöst, ogenomtänkt och kontraproduktivt. Denna urvalsjakt på de mest inavlade vargarna är ju främst till nytta för vargarna, inte människorna som berörs. Möjligen på längre sikt. Ändå stoppar betraktarorganisationerna denna aktiva åtgärd, säger Lennart Johannesson, ordförande i Jägareförbundet Värmland, pressmeddelandet.    
7/2. Jägareförbundets ordförande om Kammarkollegiets beslut att inhibera jakten: - Det är dags att de stora miljöorganisationerna tar ansvar och kommer med förslag på lösningar, inte bara i teorin eller juridiskt utan också i praktiken där människans acceptans är en förutsättning för att få en långsiktigt hållbar lösning.
7/2: Intervju med Gunnar Glöersen på radio värmland.
7/2. Vargkommitténs ordförande Peter Egardt är bekymrad över de senaste dagarnas utveckling. – Den här typen av rättsliga mellanspel underlättar inte arbetet att nå målet, att skapa en genetiskt frisk vargstam av lagom storlek som inte ställer till med för mycket skador, säger Peter Egardt, ordförande i Vargkommittén.
7/2. En ledare i Aftonbladet speglar en märklig okunskap om vargen. Ledaren uppger t.ex. att vargen är hotad men enligt CITES rödlistning är den av "least concern" dvs den allra minsta graden av hot. Ledaren skriver på slutet: Därför är det hög tid att pröva hur vi kan leva med vargen. Men det är precis vad vargjakten syftar till. All forskning visar att för att få acceptans kring vargen (och därmed undvika/minska tjuvjakt) måste de som bor med varg känna sig delaktiga i förvaltningen och kunna påverka sin situation, vargjakt är ett medel för att uppnå detta ett medel som man nu försökt prova tre gånger på 40 år.
8/2: vargjakt = juridik. Naturvårdsverket överklagar Kammarkollegiets inhibering av vargjakten till Högsta Förvaltningsrätten.
10/2. Det har gjorts flera avhopp från såväl viltförvaltningsdelegationer som i rovdjursspårarkretsar i protest mot miljörörelsens överklagande av vargjakten. De anser att miljörörelsen genom sitt agerande förstör alla möjligheter att skapa en meningsfull och förankrad förvaltning av viltet.
12/2. Högsta förvaltningsdomstolen beviljar inte NVV prövningsrätt vilket i praktiken innebär att vargjakten är avslutad.

EU mm
1/2. Turerna mellan sverige och EU kommissionen börjar bli allt märkligare. I ett brev  erbjuder miljökommissionär Potocnik sverige juridisk hjälp att få rätsida på sin vargförvaltning. Ek skriver i sitt svarsbrev bland annat arbetet med rovdjursförvaltning redan kostat 160 miljoner. Vilket i mina ögon är helt ofattbart mycket pengar om man slår ut det per stort rovdjur även om man räknar in såväl varg som björn, lo, järv och kungsörn...
1/2. EU parlamentarikern Christoffer Fjellner kritiserar i en debattartikel EU-kommissionens detaljinblandning i vargförvaltningen. "Om kommissionen nu inte kan hålla fingrarna borta från medlemsländernas politik, så känns det väldigt unket att man ger sig på Sverige i stället för den ansvarige kommissionärens hemland."
2/2. Intressant ledare i SMP, extremt kritisk mot komissionärens tendens att påverkas av lobbygrupper.
8/2. Allt pekar på att den svenska vargjakten kommer att gå till doms. – Får vi en situation där Sverige menar att man uppfyller kraven i Art- och habitatdirektivet och att vi inte tycker att man gör det, så är det enda sättet att lösa detta i domstol. Det är domstolens roll att lösa tvister kring hur man ska tolka lagstiftningen, säger Joe Hennon.
13/2. Finland stöder den svenska vargpolitiken.
13/2. Landshövdingen i Dalarna, fd chef för skogsstyrelsen, Maria Norrfalk är kritisk till hur förberedelserna och beslutet om vargjakt genomförts. Hanteringen, som inte håller måttet vid gransking, leder antagligen till minskad acceptans ute i bygderna.
18/2. LRF och Jägareförbundet (Gävleborg)  om konsekvenserna av Århuskonventionen, de är kritiska och menar att det har blivit odemokratiskt.


Genetiskt viktiga vargar
1/2. Vargparet i Övertorneå är båda obesläktade med resten av den svenska vargstammen.
5/2. Intressanta synpunkter på genetiken i en debattartikel i Svensk Jakt. Varför lyfts genetiken fram för varg men inte för björn, lo och järv?
6/2 Man tar en risk, istället för att som tidigare ha en 6 månaders "karantän" innan vargar flyttas så tänker man i fråga om Övertårneåvargarna endast vänta 2 månader. Flytten har hög prioritet då vargarna är helt obesläktade med övriga i Sverige. Stark kritik från fd distriktsveterinär Hans Broström som lyfter fram risken med både rabies och rävens dvärgbandmask.
6/2. Inte genetiskt viktiga vargar men något som påverkar genetiken - i över hälften av Dalarnas vargrevir verkar det saknas alfa-par.
9/2. Misslyckad märkning av tiken i färnareviret. Hon skall fungera som fostermor vid utplantering av djurparksvargar. Hon är lämplig då  hon valpar senare än de flesta andra vargtikar i vilt tillstånd. Djurparksvargar valpar senare än vilda.
11/2. Junseletiken lever nu i princip uteslutande på renar, antagligen för att renar är lättare att jaga för ett ensamt djur än älg. Länsstyrelsen spårar dagligen henne med snöskoter. Samerna i området har svårt att skrämma bort henne när hon jagar ren, detta rapporterar länsstyrelsen i Västernorrland.
13/2. Frustration bland samerna i Övertorneå. Man hotar med att driva tillbaka vargarna till Finladn, där de antagligen kommer att skjutas, om inget görs.
15/2. I Junseletrakten rör sig aktivister på skidor för att skydda den genetiskt viktiga tiken.
15/2. SVA meddelar att tornedalsvargarna är fria från dvärgbandmask.
18/2. Samernas riksförbund ifrågasätter om förvaltningsrätten är rätt instans för att avgöra om skyddsjakten på junseletiken är laglig eller ej.  "Förvaltningsrätten är inte en domstol som är satt att prova matriella frågor, det vill säga sakfrågan, säger Jenny Wik-Karlsson, förbundsjurist vid Svenska samerans riksförbund"
19/2. Junseletiken har tagit minst 26 renar under de senaste 35 dagarna. Enligt svensk jakt 30 renar på 35 dagar.
19-20/2. Vargparet i Övertorneå sövdes från helikopter den 19 februari och har flyttats til okänd ort i mellansverige rapporterar haparandabladet. Svensk jakt listar var de kan tänkas sättas ut. NVVs officiella pressmeddelande hittar ni här. Det var kl 10 den 20:e som de släpptes söder om renbetesland.
19/2. SvD har räknat ut att Junseletiken i dagsläget kostat staten och skattebetalarna bortåt 4 miljoner kr. Det är bra att kostnaderna kommer till ytan och uppmärksammas.
22/2. Vargarna från Övertorneå sattes ut i Tiveden.
22/2. Naturvårdsverket meddelar att övertorneåvargarna har lämnat utsättningsplatsen.
22/2. Av naturliga skäl är LRF mycket angeläget om att få veta var de utsläppta vargarna uppehåller sig. " – Den förra gången varg planterades ut i Tiveden såg den som en krigsförklaring mot oss bönder med betesdjur ser vi den nu genomförda flytten av ett vargpar från Norrbotten som att kriget har startat, säger Bo Hagström"
26/2. Naturvårdsverket hann knappt fatta beslut om ny skyddsjakt Junseletiken innan rovdjursföreningen, snf, mfl överklagade och förvaltningsrätten stoppade jakten för att pröva beslutets giltighet. Vargförvaltningen framstår nu som allt mer absurd. Chat med NVV direktör.


Skyddsjakt och vargattacker
3/2. Två getter som befann sig i en hage omgärdad av godkänt rovdjursavvisande stängsel vargdödades. Det skedde i Nora-trakten i Örebro län.
9/2. Vargattacker på får som betar på Ravlunda på Österlen. Nattlig skyddspatrullering organiseras.
11/2. Den uppmärksammade fårgården i Ervalla som förlorade ett 30-tal får i höstas får ytterligare medel i ersättning. Man har nu fått ca 300.000 kr. Inte för att jag tror att det på något vis ersätter det lidande man fått utstå ifrån, inte minst från de värsta avarterna bland rovdjursfrämjarna.
26/2. Får tagna av varg på Orust, en större bohuslänsk ö.
26/2.får rivna utanför Örebro. Okänt om det rör sig om strövarg eller revirbunden varg.


Diverse observationer, ffa västsverige
1/2. Inte mindre än 25 vargrevir berör Värmlands län, det är tre fler än efter förra vinterns inventering. Totalt finns det alltså i bara värmland mellan 100 och 200 vargar. Uppdatering 6/2, fem nya revir skall det vara, undra vilka två som utgått sedan tidigare?
1/2. Varg har setts i Billdal utanför Göteborg, detta har fått skolor i området att hålla barnen inne på rasterna.
1/2. 1-2 vargar rör sig i den västra delen av Jönköpings län.
3/2. Hur många vargar är det egentligen som rör sig i Halland? Det verkar vara en som håller sig väster om motorvägen och en som rör sig i Ullaredstrakten enligt rovdjursspårare.
4/2. Kynnefjällsreviret i Västra Götaland är borta. Lst spekulerar i tjuvjakt. Själva inslaget visar hur svårt det är att inventera varg, samt hur snabba man är på att peka på tjuvjakt när vargar inte längre finns där man tror att de skall finnas. Det är, statistiskt sett, inte speciellt stor del av vargstammen som dör av tjuvjakt varje år så viss försiktighet bör råda innan man ropar TJUVJAKT! Och bara för att man inte hittar några andra orsaker till att en varggrupp är borta så innebär inte det per automatik att tjuvjakt är orsaken. Jag anser att man bör vara försiktig att använda ordet tjuvjakt, det är väldigt laddat och media fångar upp och hugger på det direkt och okritiskt (se bara Expressen för 2 år sedan).
5/2. 5 får har hittats dödade på Orust. Varg är skäligen misstänkt för dådet.
7/2: Vargen i Jönköping verkar komma från Hasselforsreviret.
7/2. Varg vid bilbesiktningen i Gislaved. (samma som ovan?)
8/2. En varg i skåne kommer från skultuna.
12/2. Varg påkörd vid E18 utanför örebro. Efter 3 km spårning konstaterades att den inte var svårt skadad.
12/2. Varg utanför Ljungby. lst uppmanar fårägare i området att se över sina stängsel.
13/2. Var i centrala Skene (södra västergötland)
14/2. Revirmarkerande vargpar i Unnaryd/Hylte, gränsområdet mellan Halland och Småland
17/2. Länsstyrelsen i fd Skaraborgs län (västra götaland) har fått in exceptionellt många rapporter om stora rovdjur i år. 
17/2. Närgången varg i Viskafors utanför Borås.
19/2. Vargspår, Opparyd i Kronoberg.
19/2. Varobservation utanför Ronneby.
19/2. Vargobservation i centrala Uddevalla.
21/2. Den varg som sågs simma över Nissan tidigare i år kommer, enligt dna-analysen, ursprungligen  ifrån Rialareviret.
26/2. Varg spårad i Blekinge
26/2. Skåningar måste lära sig leva med varg skriver ett par höga länsstyrelsetjänstemän i en debattartikel i sydsvenskan. Bland annat skriver man: "I de fall där rovdjursangrepp kan konstateras ersätter staten djurägarna för de ekonomiska förlusterna. För att undvika lidande, både för djur och människor, krävs att fåren har ett permanent skydd. De skånska fårägarna har ett ansvar för sina djur och måste agera innan vargen angriper djuren. En viktig åtgärd är att se över de stängsel som finns och öka den mänskliga närvaron." Redan idag går svenska lantbruk på knäna och i importsiffrorna för kött ser vi att det svenska köttet redan nu har svårt att klara konkurrensen pga priset, att då öka den mänskliga närvaron gör inte köttet billigare...


Övrigt
1/2: i Finland har den omfattande illegala jakten på varg uppmärksammats i media på sista tiden. Nu vill man motverka den genom att öka möjligheterna för legal vargjakt.
2/2. Hård kritik från jägareförbundets representant i Vargkommitén. Han anser att SNF, WWF & Rovdjursföreningen genom sin överklagan av vargjakten brutit den gemensamma åsiktsförklaring som tecknades för blott ett par veckor sedan.
5/2. Socialdemokraterna i Rättvik stödjer ett medborgarförslag om vargfri kommun.
5/2. Alfaparet i Sjösveden i Gävleborg är helsyskon, att det inte blev någon jakt där var förvånande. Förklaringen visade sig vara att alfatiken försvunnit... Sedan verkar det finnas ett nytt revir i Färila i samma län.
5/2. En 81 årig kvinna dödades av vargar i Tajikistan.
5/2. En mycket bra insändare av Mikael Jägare (som hängdes ut av PTP), den behandlar frågan om varför vargen väcker sådana extrema känslor.
8/2. Aftonbladets ledarkrönikör sprider fördomar och villfarelser, tydligt och okritiskt ställningstagande för den linje SNF, SRF och WWF driver i vargfrågan.
13/2. Sälen-Malung. 10% av kommunens invånare har undertecknat krav på folkomröstning kring varg i kommunen.
14/2. Miljöåklagare Åsa Schulze kommer i mars att besluta om åtal i fråga om de män från Sveg som misstänks för tjuvjakt på varg sedan maj förra året. I Jakt och Jägare förekommer uppgifter som antyder att fallet inte håller för åtal. Schulze förnekar detta i Svensk Jakt.
14/2. Årets inventering antyder att det under 2012 blev fler valpningar än tidigare, 21 st är bekräftade.
18/2. Viltförvaltningsdelegationen i VÄstra Götaland föreslår att det skall bli möjligt att få ersättning för rovdjursskador på hägnat vilt då det nu blir allt vanligare med uppfödning av t.ex. dovvilt istället för uppfödning av konventionella lantbruksdjur.
19/2. Ett par vargliknande hundar (varghybrider?) skapar oro i Kvikkjokk.
19/2. En varg uppehåller sig på södra Jylland. Den andra som finns i Danmark på mindre än ett år.
19/2. Minst tre valpningar i helnorska vargrevir 2012.
22/2. I Finland ökar man jakten på varg för att förhindra att vargar i lika stor utsträckning kommer in på gårdar och i bebyggt område. Detta för att öka acceptansen.
26/2. Vargen på Jylland i Danmark har nu fått smak på får och rivit ett antal.
26/2. Inventeringar visar att mängden varg i Idre och Särna är väldigt mycket större än vad man tidigare trott.
26/2. Jägarnas Riksförbunds ordförande visar en pragmatisk sida och meddelar medlemmarna att man är tvungen att vara med i vargkommittén för att kunna påverka vargpolitiken framöver. Det funkar helt enkelt inte att hoppa av alla samarbeten som går en emot.
27/2. Dag Lindgren har levererat hård kritik mot skandulv för att de inte väljer att förenkla sin forskning så att den blir praktiskt användbar istället för att producera en massa forskning som bara försvårar vägen mot en fungerande förvaltning.
27/2. Bergs kommun avvisar ett medborgarförslag om vargfri kommun.
27/2. Kaféföreläsning i Norra-Skåne med temat varg drog över 100 besökare. Flest hundägare men även många fårägare.
27/2. SNFs Mikael Karlsson kritiserar Naturvårdsverket i debattartikel.
28/2. Kritisk insändare från Jägarnas Riksförbund och Samernas riksförbund som är upprörda över att alla vargbeslut går via domstol.

2 kommentarer:

 1. Vilken läsning....vilket jobb du gjort för att sammanställa detta.
  Eloge till dig. Bra gjort!

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det finns garanterat minst dubbelt så mycket till som jag borde fått med. Men jag valde att lägga sisådär 5-10 minuter om dagen för att rota fram det viktigaste. Funderar på att lägga upp det hela på samma sätt även nästa månad. Eller kanske borde det gå som några olika inlägg med olika rubriker, t.ex. EU & varg mars, Vargobservationer i södra sverige mars, Vargattacker på tamdjur mars och så vidare. Vi får väl se....

   Radera