Med en vorsteh och ett fullt vapenskåp är man glad alla veckans dagar!

onsdag 6 mars 2013

Konsekvensanalys av varg

Allt fler delar av samhället skriker nu efter en konsekvensanalys av varg. Att rovdjursutredningen inte presenterade någon sådan när den offentliggjordes förra året är en katastrof för rovdjursförvaltningen.

Den senaste grupperingen som efterlyser en konsekvensanalys av vargens effekter är S i Dalarna. Dalarnas tidning rapporterar från S Dalarnas distriktskongress att följande motion/formuleringar antagits:
Att-satserna i motionen som antogs av distriktsstyrelsen är:
att en konsekvensanalys görs av vargförvaltningen i Sverige.
att antalet vargar fastställs till max 200 att förvaltas i hela Sverige, undantaget renbetesland.
att uppföljning görs vad gäller rutiner hos Länsstyrelsen vid begäran av skyddsjakt så att hanteringen är lika oavsett till vilken Länsstyrelse i landet som begäran kommer och att den behandlas skyndsamt.
att få svar på om bevarandestatusen gäller skandinavisk varg.
att Socialdemokraternas riksdagsledamöter verkar i motionens anda.
 Jag hoppas verkligen att detta går igenom i S på nationell nivå också. Frågan behöver en bred politisk förankring!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar