Med en vorsteh och ett fullt vapenskåp är man glad alla veckans dagar!

måndag 4 februari 2013

Tullen & polisen tar fler vapen men politikerna tänker fel

Nyligen offentliggjordes en ny vapenutredning. Jag upplever den som väldigt politisk. Man försöker verka handlingskraftig och klämmer åt de legala vapeninnehavarna när dessa inte är det egentliga problemet. De senaste dagarna har det dykt upp lite intressanta nyheter på temat i dagspressen:

Expressen skriver lite om polisens beslag den senaste tiden. Polisen i Malmö har under fjolåret beslagtagit inte mindre än 86 vapane varav ett 20-tal pistoler och en vapengömma med kalashnikovs. Tydliga vapen från fd öststater (ink balkan). Några enstaka svenska militärvapen har hittats, antagligen restlager från inbrott i vapenkasuner för bortåt 20 år sedan. Inga jaktgevär lyfts fram, undantaget ett som skulle kunna vara ett jaktvapen. Expressen beskriver det som ett Remington Magnum-gevär med tillhörande lasersikte. Kan det vara frågan om ett Remington 700 i någon magnumkaliber? Eller är det en hagelbössa, Remington 870 Special Purpose Marine Magnum som avses? Är det verkligen ett lasersikte eller är det kanske ett rödpunktssikte vilket i media ofta misstas för lasersikten? Jag vet inte, men jag vet att Remington är ett vapenmärke som många känner igen, och magnum låter farligt så det skall man såklart använda i populistisk skrämseljournalistik.

GP skriver i en redogörelse av tullens beslag från 2012 att antalet vapenbeslag under året ökat markant. Notabelt är att så många vapen (pistoler/revolvrar) går med posten.... Det märkliga är att tullens beslag inte på något vis står i paritet till mängden illegala vapen på gatan:
54 illegala skjutvapen tog tullen hand om under fjolåret. Året innan stoppades 38 vapen. Ungefär hälften av vapnen hittades i post från utlandet. Ett tiotal togs vid husrannsakningar och resten vid kontroller längs gränserna
– Det stämmer ganska väl med den bild vi har sedan tidigare. Smugglingen är begränsad och sker som regel i små volymer – ofta per post, säger generaltulldirektör Therese Mattsson.

Tullen har under året börjat leta vapen med hjälp av hundar som tränats på att hitta just vapen men också ammunition. Revision hos vapenhandlare är numera också något som tullen har rätt att göra för att komma åt illegala vapen.
Förutom skjutvapen beslagtog Tullverket 3 878 andra vapen, vapendelar och ammunition under 2012.
Men tullen är på grund av den svenska tolkningen av EUs regler och förordningar i princip avväpnad och avvecklad. Så hur skulle de kunna göra något annat än att skumma på ytan?

I SvD har Jenny Nordberg en intressant krönika. Den handlar dels om hur långlivade vapen är. De klarar lätt bortåt hundra år. De ökar och byter i högre utsträckning han när situationen blir orolig. Hon skriver bland annat:
Verklig fart på andrahandsmarknaden blir det när ett land brakar ihop och nya uppstår. Då finns plötsligt arbetslösa militärer överallt, med varsin nyckel till stora förråd som de gärna öppnar för att trygga sin framtida försörjning. I det söndersmulade Sovjet-unionen var de hur många som helst. Libyen var också en enda fest – Gaddafis vapen syns nu i Mali, Sudan, Somalia och Algeriet. I Syrien kommer vapen från Irak till användning. 
Givetvis är det en delförklaring till mängden fd öststatvapen som florerar i svenska kriminella kretsar. En annan förklaring som jag inte kan undgå att se är EU. Sveriges medlemsskap i EU har ökat mängden utländsk tung trafik till eller via Sverige. Lägg där till att EU medvetet verkat för gränslöshet och nedmonterade gränskontroller så ser vi hur tullen står politiskt avväpnad och med lite tur kan fånga några korn av det isberg den illegala vapensmugglingen/handeln utgör.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar