Med en vorsteh och ett fullt vapenskåp är man glad alla veckans dagar!

onsdag 20 februari 2013

Övertorneåvargarna på väg söderut

Det för den svenska vargstammen genetiskt viktiga vargparet som uppehållit sig i Övertorneå ett tag sövdes igår och har antagligen redan släppts ut någonstans i mellansverige vid det här laget. Happarandabladet skriver:
ÖVERTORNEÅ: Under tisdagen flyttades det finsk-ryska vargparet från Övertorneå till okänd plats söderut.
– Helikoptern landade på en plats söder om Rantajärvi och vargarna bedövades öster om Ylinenjärvi. Flytten gick sedan i en bil vid 14-tiden till en hemlig plats längre söderut i landet, säger Kent Alanentalo, ordförande i Korju koncessionssameby.
Ett tiotal personer var inblandade i uppdraget med vargflytten. Bland annat deltog personal från länsstyrelsen, Naturvårdsverket och SVA, Statens veterinärmedicinska anstalt.
– Vi är nöjda och samarbetet har fungerat bra. Nu kan vi ta ut renarna från hägnet, säger Kent Alanentalo.
Uppdatering. NVVs officiella pressmeddelande har nu kommit, det hittar ni här. Såhär lyder det:
Det gick bra att fånga in vargparet tack var ett gott samarbete med Korju sameby och länsstyrelsen i Norrbottens län. Det är ett ungt vargpar. Hannen väger 44 kilo och tiken 38.
I slutet av förra veckan meddelade Naturvårdsverket att det kunde bli aktuellt med en flytt av de båda vargarna som befinner sig i ett renskötselområde i Tornedalen, nära finska gränsen. Vargparet har hittills inte orsakat någon allvarlig skada för renskötseln i området men Naturvårdsverket gör bedömningen att risken är stor att problemen ökar i samband med att renkalvningen börjar.  
─Vi vill säkra att nya gener från den finsk-ryska vargstammen kommer den svenska vargstammen tillgodo. På så sätt kan vi minska inaveln i den svenska vargstammen, ett uppdrag som vi har från regeringen, säger Helene Lindahl, projektledare för arbetet med genetisk förstärkning på Naturvårdsverket.
Vid flytten avmaskades vargarna mot dvärgbandmask samt märktes med GPS-halsband så att det går att övervaka vargarnas rörelser och beteende. Ett ändrat beteende kan tyda på rabies.
Vargarna måste hämta sig i lugn och ro efter flyttenAv hänsyn till vargarna meddelas utsläppsplatsens först när vargarna har lämnat platsen. Det är viktigt att vargarna får återhämta sig utan störningar efter att ha varit sövda och efter den långa transporten i bil. Utsläppsplatsen fungerar som en sluss och vargarna rör sig därifrån. Det kan ta från några timmar upp till några dagar.  Det visar de flyttar av varg som gjorts både i Sverige och i andra länder. Vart de väljer att ta vägen sedan går inte att förutse, eftersom de är vilda djur.
Naturvårdsverket har gått igenom de förslag till utsättningsplatser för varg som sex länsstyrelser har lämnat på uppdrag av regeringen. Det är Västra Götalands län, Örebro län, Västmanlands län, Gävleborgs län, Uppsala och Stockholms län.
Att flytta vargar – steg för steg
-          Efter en kort jakt från helikopter fångas vargarna in och sövs.
-          En veterinär undersökter vargarna och gör en bedömning om vargarna är i god kondition och kan flyttas.
-          Vargarna blir märkta med GPS-sändare, man tar prover och de behandlas mot dvärgbandmask.
-          Därefter körs vargarna, som vaknat, i bil till utsläppsplatsen. Veterinärer följde med under hela transporten.
-          Väl på plats släpps vargarna ut.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar