Med en vorsteh och ett fullt vapenskåp är man glad alla veckans dagar!

måndag 26 november 2012

Är viltköttet klimatsmart?

Vi jägare vill gärna hävda att det kött vi äter är klimatsmart och nyttigt. För inte behövs det några maskiner för att tillse att skörda viltets vinterfoder. Inte är där en massa konstgödning inblandat i fodertillverkningen. Inte är där en massa antibiotika inblandat i uppfödningen. Djuren har inte hållit på att transporteras hit och dit, för vissa djurslag i Sverige så sker slakten i Sverige men styckningen i t.ex. polen och köttet som sedan säljs får märkas upp som svenskt.... Så då är det väl klart att viltköttet på våra tallrikar är klimatsmart. Eller?

Några uppgifter om olika köttslags CO2 "utsläpp", per kg. Jag ger några olika uppgifter då det beror på var man söker sin information samt hur beräkningen skett:
  • Kyckling 1,5-5 kg CO2/kg
  • Ägg 1,6 kg CO2/kg
  • Gris 4,3-7,5 kg CO2/kg
  • Nöt 13,4-22 kg CO2/kg
  • Får/get 20 kg CO2/kg
För ett par år sedan framhöll SNFs lokalförening i Surahammar till SNFs stämma att viltkött inte var klimatsmart och att SNF därför skulle sluta att påstå detta.  Det angavs i motionen till riksstämman att jägarna har investerat i dyrbar jaktutrustning vars framställning kostat CO2-utsläpp och att de gör många och långa resor till sina jaktmarker.  På bloggen Miljönytta hittar jag helt andra uppgifter:
Men preliminära beräkningar visar att älgkött eventuellt kan ha lägre klimatpåverkan sett ur ett livscykelperspektiv (det vill säga i matens produktionsled från födelse/sådd till tallrik) än griskött, som i sin tur har runt tre till fyra gånger lägre klimatpåverkan än nötkött.
Rekommendationer som ges är att jägare som vill minska jaktens miljöpåverkan ska köra mindre bil, utnyttja slaktkroppen bättre och fälla mer vilt under jakterna.
 Att köra mindre bil i samband med jakt är för min del inte helt lätt, vid mer än hälften av all jakt jag bedriver så går jag från vår gård till det område jag tänker jaga i. Att skjuta mer är inte heller det primära syftet för mig. Men visst, köttet är en viktig del i jakten samtidigt som upplevelsen och själva jakten är nog så viktiga - inte minst ur ett rent hälsoperspektiv. Jag mår fysiskt och mentalt bra av att jaga.

Självklart inser jag att jag kan bedriva min jakt än mer klimatsmart. Men samtidigt vet jag att jag behöver bilen för transporterna. I det läget finns det en sak man kan göra, och det är att välja samma modell som hamburgerkedjan MAX - att klimatkompensera de utsläpp man bidrar med.

Klimatkompensation för jägare - en enkel modell
 Efter en del funderande kring det kött vi konsumerar hemma så har jag landat i beslutet att klimatkompensera min jakt. Jag är i och för sig helt övertygad om att mitt viltkött klimatmässigt är bättre än allt jag kan köpa över disk i butik, men man kan alltid bli bättre. Samtidigt vill jag iinte att klimatkompenationen skall bli en allt för stor administrativ börda. Jag väljer därför att från och med 1/12 2012 bokföra samtliga resor jag gör med någon form av jaktligt innehåll, allt i från ren jakt till övningsskytte, möten eller inköp. I slutet av varje månad kommer jag att summera hur många mil detta innebär.

Jag kör en Subaru Forester som drar 0,8-0,9 liter bensin per mil. Jag har via SNF hittat uppgiften att bensin ger 2,35 kg CO2/l. Detta ger att jag bidrar med CO2 utsläpp motsvarande ca 2 kg för varje mil jag kör. Detta CO2 utsläpp ämnar jag framigenom kompensera.

Företaget zero-mission erbjuder en tjänst där man för 146 kr kan klimatkompensera 1 ton CO2 genom trädplantering. Kikar man lite på kaffebolaget Arvid Nordqvists klimatkompensation så innebär de siffrorna att man genom att plantera 1 träd i Afrika kan kompensera 6 ton CO2-utsläpp! Samtidigt hörs kritiska röster mot företagsamhet kring klimatkompensation. Men personligen så har jag svårt att finna en, för privatpersonen, enklare lösning att kompensera sina CO2 utsläpp på än just trädplantering - såklart givet att man är sparsam med sina CO2 skapande aktiviteter i övrigt.

Vilken trädplanteringsorganisation skall man då välja? För mig ligger VI-skogen nära till hands. Det är en modell som jag via tidningen VI följt i säkert 30 år, kanske mer. Ett träd i VI-skogen kostar 20 kr. Som vi sett ovan räcker 1 träd långt, men personligen litar jag inte riktigt på de siffrorna. Jag väljer därför att framöver plantera 1 träd i VI-skogen för varje 100 kg CO2 som mina jaktliga transporter orsakar. Detta torde klimatkompensera det viltkött min familj konsumerar, de resor och inköp jag gör med råge. I praktiken innebär det ett planterat träd för varje 50 mil jag kör.

Slutsats och ställningstagande
Viltkött är i grunden mer klimatsmart än de flesta andra köttsorter som finns att tillgå. Samtidigt skall man inte blunda för att vi jägare orsakar en hel del utsläpp av växthusgaser. För att kompensera detta väljer ägaren till denna blogg att från och med 1/12 2012 kompensera sina jaktrelaterade CO2 utsläpp genom att låta plantera 1 träd i VI-skogen för varje 50 mil som körs av jaktliga ändamål.

1 kommentar:

  1. Hej!
    Som klimatvurmare i allmänhet och kommunikationschef för Vi-skogen i synnerhet tackar jag för dit berömvärda initiativ. Heja!

    SvaraRadera