Med en vorsteh och ett fullt vapenskåp är man glad alla veckans dagar!

onsdag 17 oktober 2012

Skarvproblemet!

Just nu pågår en namninsamling som syftar till att göra den kinesiska mellanskarven till en jaktbar art i Sverige:
Vi kräver kraftfulla reduceringsåtgärder mot den inplanterade och invasiva Kinesiska arten av mellanskarv (phalacrocorax carbo sinensis) "artbestämd av" Blummenbach år 1798. Den Kinesiska mellanskarven har haft en explosionsartad ökning i Sverige och den skall omedelbart föras upp bland de djurarter som enl. jaktförordningen bilaga 4:1 får jagas från den (1juli till 30 juni.)

Detta skall gälla hela det Svenska territorialvatten samt Sveriges alla insjövatten. Det måste ske omedelbart innan fiskarter såsom öring, gädda, abborre, gös, ål m.fl. är totalt utraderade framförallt i våra känsliga Svenska kustvatten.

Namninsamlingen kommer att överlämnas till Sveriges regering.
Att mellanskarven, åtminstone lokalt, är ett ekologiskt problem är ett oomrunkerligt faktum. Sedan finns det kraftigt åtskiljda åsikter om skarvarnas plats i den svenska faunan. Men att beskylla skarven för de minskande fiskbestånden i Sverige är lite missriktad kritik, där är det snarast frågan om överfiskning sedan mycket lång tid.

Skarv är för övrigt en utomordentlig matfågel, rätt tillagad. Har ätit en hel del skarv och annan sjöfågel under mina Islandsresor.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar