Med en vorsteh och ett fullt vapenskåp är man glad alla veckans dagar!

torsdag 11 oktober 2012

Ministerstyre på gång?

Ministerstyre enligt wikipedia:

Ministerstyre

Hoppa till: navigering, sök
Ministerstyre är en term som innebär att en minister har rätt att detaljstyra den del av förvaltningen som lyder under ministern, ungefär som en verkställande direktör i ett företag. När ministerstyre råder är ministern den som har det yttersta ansvaret för alla beslut och handlingar som företas inom sitt departement eller ministerium (ministerförvaltning) inför den lagstiftande församlingen, regeringschefen eller statschefen; till exempel kan en minister gå in i enskilda ärenden, åsidosätta underlydande tjänstemän och fatta slutgiltiga beslut.
I länder som Danmark, Norge, Storbritannien och USA råder ministerstyre och detta är vanligt förekommande i de flesta länder. Finland och Sverige har dock inte ministerstyre. Begreppet används i Sverige huvudsakligen som en negativ term eller anklagelse om politisk misskötsel när den riktas mot svenska ministrar.

Sverige

I Sverige gäller att ett statsråd inte får detaljstyra en myndighet, utan myndigheterna lyder under Regeringen som kollektivt består av statsministern och statsråden. Regeringen fattar beslut kollektivt, och att det därför är mycket lite som en enskild minister själv kan besluta om, annat än intern skötsel av det egna departmentet.
Förbudet av ministerstyre har anor från Frihetstiden i Sverige och avsåg ursprungligen att motverka kungligt envälde. Systemet innebär bland annat att statsråden inte får uttala sig om enskilda fall, vilket är orsaken till att de normalt brukar svara "jag kan inte uttala mig om detta fall specifikt" när media ställer frågor om till exempel något asyl- eller vårdfall.
I 12 kap. 2 § regeringsformen stadgas:
Ingen myndighet, ej heller riksdagen eller kommuns beslutande organ, får bestämma, hur förvaltningsmyndighet skall i särskilt fall besluta i ärende som rör myndighetsutövning mot enskild eller mot kommun eller som rör tillämpning av lag.
Det är bra att ha i bakhuvudet när man läser att Lena Ek i en TT-intervju menar att det inte är uteslutet med vargjakt i vinter, jag lånar lite från en artikel i Jakt & Jägare:
Miljöminister Lena Ek tillbakavisar uppgifterna från Naturvårdsverket att det inte blir licensjakt på varg i vinter.
– Man kan säga att det är lite tidigt att dra sådana slutsatser som Naturvårdsverket gör, säger hon till TT.
Som jag nämnde igår har Naturvårdsverket gått ut med att det inte kommer att vara möjligt med licensjakt i vinter utifrån de direktiv man fått från regering och i förlängning EU. Så med termen ministerstyre i i bakhuvudet skall man inte hysa några direkta förhoppningar på Lena Eks uttalande till TT.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar