Med en vorsteh och ett fullt vapenskåp är man glad alla veckans dagar!

fredag 19 oktober 2012

180 vargar OK enligt regeringen!

Under de timmar nu på morgonen då jag varit ute och jagat med Missan har Miljödepartementet med Lena Ek i spetsen reagerat på Naturvårdsverkets siffra på 380 vargar i Svergie. Jag hittar ingen info direkt från regeringen utan förlitar mig på sekundära källor, i form av en TT-intervju som återges i olika medier. I SvD kan man t.ex. läsa, jag har kursiverat några delar som indikerar att en ny strid kommer att vara resultatet av detta:

Om stammen ska vara livskraftig behövs minst 380 vargar, hävdar Naturvårdsverket.
- Jag är mållös, säger Mikael Karlsson på Naturskyddsföreningen.
Utöver de 380 vargarna Naturvårdsverket talar om krävs att minst sju nya vargar vandrar in och fortplantar sig varje årtionde. Den slutsatsen drar verket från nya analyser som gjorts av vargforskare. Det är också nödvändigt att inaveln minskas kraftigt de närmaste två åren.
Om den svenska stammen omfattade 180 vargar måste invandringstakten av nya vargar vara mycket högre än hittills, och aktiva åtgärder i form av genetiska förstärkningar skulle vara nödvändiga hela tiden, enligt verket.
Miljöminister Lena Ek (C) har dock redan bestämt sig, berättar hon för TT. Hon kommer att rekommendera den lägre siffran, 180 vargar.
- Den ligger ganska nära det riksdagsbeslut vi har i dag, på 210 vargar, säger Ek.
Hon säger sig vara medveten om att detta kommer att kräva hårt arbete, med ständig genetisk förstärkning av stammen.
- Det kommer att betyda utsättning av valpar, och ytterligare förstärkningar, säger hon.
Beslutet innebär också att regeringen lägger sig relativt nära det tak Jägareförbundet vill ha, 150 vargar.
I dagsläget finns uppemot 300 vargar i Sverige. Hur detta ska gå ihop med nya taket på 180 djur är osäkert, men måste rimligen betyda att den nuvarande stammen måste skjutas ned.
- Det här tar några år att förverkliga, säger Ek.
Mikael Karlsson, ordförande i Naturskyddsföreningen, blir först alldeles tyst i luren när TT ringer om Lena Eks uttalande om 180 vargar.
- Jag är mållös. Sverige var ju nära att dras inför EU-domstolen för taket på 210 djur och en licensjakt som sköt ned stammen till det. Nu går hon ned till en lägre siffra som saknar allt vetenskapligt stöd. Det är ungefär som att klimatpolitiken skulle handla om att öka utsläppen. Detta är fruktansvärt. Jag har nog aldrig hört någon miljöminister lägga ett så dåligt förslag, säger han sedan.
Naturskyddsföreningen riktar också kritik mot Naturvårdsverkets rapport, och hävdar att 380 djur är i underkant. Stammen borde snarare vara på 700 djur, enligt Naturskyddsföreningen.
Sverige riskerar nu att bli fällt i EU:s domstol, säger Mikael Karlsson.
- Detta kan mycket väl riskera utrotning av vargstammen och riskera Lena Eks trovärdighet.
De 380 vargar som enligt verket behövs för att stammen ska vara livskraftig och självständig skulle innebära en utökning av den nuvarande vargstammen med ett hundratal djur. Regeringens ställningstagande innebär i stället att dagens vargstam begränsas med 85 djur. Det skulle därmed krävas en avskjutning.
- Ja, det finns inget annat sätt än jakt om man vill minska vargstammen, säger Ruona Burman, viltsamordnare på Naturvårdsverket.
Samtidigt måste friskt blod in i stammen, för att inte få för mycket inavel.
Redan Naturvårdsverkets rekommendationer ligger för lågt, anser Ann Dahlerus, generalsekreterare för Svenska rovdjursföreningen.
- Den siffran bygger på att man gör en kraftig genetisk förstärkning av vargstammen. Och på tre år har man inte lyckats sätta ut en enda varg, säger hon till TT.
Att miljöministern bestämt sig för 180 vargar är ”helt orimligt”, tycker Dahlerus, som kallar inställningen populistisk.
- Det är en långt mer orealistisk siffra. Det ger extremt olyckliga signaler i ett väldigt spänt läge.
Uppenbarligen har Mikael Karlsson inte förstått att EUs kritik, väldigt förenklat, inte gällde själva jakten i sig utan att jakten bedrevs utan att först ha definierat GYBS. Så om man nu sätter GYBS till 180 djur är det inga problem, jfr Dag Lindgrens blogg. Karlsson och Dahleus skjuter in sig på vetenskaplig förankring, men det är just det NVV inhämtat. Nu får vi se vad det blir i fråga om jakt i vinter. Det värsta är att vi lär se en explosion av jägarhat i den mest rabiata bevararfalangen.

Läs vad: Svenljungagruppen respektive Jägareförbundets ledning tycker. Samt t.ex. Jakt&Jägare och Svensk Jakt.

Och här är en intervju med NVVs representant:

Lyssna: Viltsamordnare: ”Ska ske genom invandring av vargar”

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar