Med en vorsteh och ett fullt vapenskåp är man glad alla veckans dagar!

fredag 15 mars 2019

Granen - viktigare än man trott

Jag antar att flera med mig satte morgonkaffet i vrångstrupen när forskare från artdatabanken berättade om hur många arter som är helt beroende av granen i vårt land. Granen är det träd som har flest arter som är beroende av det - inte mindre än 1100 arter långt före tvåan, tall, med 920 arter och trean, ek, med 880 arter. Personligen hade jag gissat ek som etta och något annat ädellövträd som tvåa men där slog jag i sten. Detta innebär att vi kanske borde se på de storskaliga granodlingarna med andra ögon i allmänhet och sparade bestånd med gammelgran i synnerhet. Personligen så kommer jag att fortsätta behålla gammelgran medan jag även fortsättningsvis gallrar bort lejonparten av små och medelstora granar i syfte att skapa en blandskog med lövdominans på de marker jag ansvarar för.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar